Xmas Sky Run Walk and Bike

horský beh
inovec
Dátum:: 17.12.2022

Propozície

Ročník: 0.

Miesto:
Trenčianske Jastrabie štart, Chata pod Inovcom cieľ


Časový harmonogram
8:30 - 9:15 Prezentácia pretekárov na mieste v kultúrnom dome Trenč. Jastrabie
9:30 Štart Trenč. Jastrabie - Kultúrny dom
Cieľ - Chata pod Inovcom
10:30 Občerstvenie po pretekoch Chata pod Inovcom
11:30 Vyhlásenie výsledkov Chata pod Inovcom


Vzdialenosť:
8km
Prevýšenie:
500m

Kategórie:
 
pre beh: M, M40, Ž
pre Nordic Walking: M, Ž
pre bike: M, Ž


Ceny: Prví traja v jednotlivých kategóriách získajú medaile a vecné ceny

Občerstvenie na trati:
na Chate pod Inovcom


Parkovanie:
Trenčianske Jastrabie

Štartovné:
Štartovné obsahuje: štartové číslo, pripínačky, čokoládu Milka, Mikulášsku čiapku, nápoj a jedlo po pretekoch
Štartovné do 7.11.2022 - 12€, po 7.11.2022 - 16 Eur, na mieste 20 Eur

Štartovné posielajte, prosím, na č.ú.

č.ú.: SK6575003000030009885028
Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko.

 

 

Všetky termíny:


  • 17.12.2022

Uplynulé podujatia