8. ročník - Vianočný Roľničkový beh na Havran

nedeľa 19.12.2021

Propozície

Miesto: PiešťanyKoliba na Červenej veži, hotel Panoráma

Časový harmonogram
9:00 Začiatok prezentácie

9:00 - 10:30 Prezentácia pretekárov na mieste
11:00 Štart
12:00 Občerstvenie po pretekoch
12:30 Tombola
12:45 Vyhlásenie výsledkov

Vzdialenosť: 
6 km
Prevýšenie: 
250 m

Kategórie:
 M, M40, Ž, NW

Ceny: Prví traja v jednotlivých kategóriách získajú medaile a vecné ceny

Občerstvenie na trati: 
jedna občerstvovačka na konci 
trate - na vrchu Havran

Parkovanie: 
pri Kolibe na parkovisku

Štartovné:
Štartovné obsahuje: štartové číslo, pripínačky, tombolový lístok, roľničku, nápoj a jedlo po pretekoch
Štartovné s úhradou pred pretekmi - 10 Eur, na mieste 15 Eur

Štartovné posielajte, prosím, na č.ú.

č.ú.: SK9252000000000009885028
BIC kód/SWIFT: OTPVSKBX
Variabilný symbol (VS): variabilný symbol nájdete v zozname prihlásených
Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko.