KBK52
BK26
KSK15
KDK7.5

Beháme lebo sme zdraví, alebo sme zdraví lebo beháme? Pre ľudí s rakovinou žiaľ ani jedna z možností nie je správna. Rakovina si nevyberá a u detí už vôbec nie.

Chceme dať nášmu podujatiu ďalší rozmer a pomôcť tým, ktorí aktuálne pomoc potrebujú. Výber sme nechali na komunitu horských bežcov a vo FB skupine "Horský beh" ste v ankete vybrali. Rozhodli ste, že keď už nemôžeme bežať s nimi, budeme bežať pre nich.

V roku 2020 sme uzatvorili partnerstvo s organizáciou Deťom s rakovinou.
Okrem toho sa venujú aj ďalším formám pomoci ako je adresná pomoc rodinám v zlej sociálnej situácii, arterapii a osvete.

Pri registrácii môžete Deťom s rakovinou venovať dobrovoľný príspevok na ich činnosť. My sa pridávame a každý rok tejto organizácii venujeme časť z vyzbieraného štartovného.  

Deťom s rakovinou je nezisková organizácia ktorá od roku 2015 funguje priamo na Klinike detskej hematológie a onkológie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Jej cieľom je vybudovať špičkovú kliniku detskej onkológie aby sa dosiahol čo najvyšší počet úspešne vyliečených detí.

Viac o ich práci sa dozviete na stránke Deťom s rakovinou.

deťom s rakovinou logo
deťom s rakovinou
aj na Facebooku

Sledujte nás

facebook logo

Nenašli ste informácie ktoré ste hľadali?