KBK52
BK26
KSK15
KDK7.5
KIDS

Organizátor:
ŠK pre Radosť o.z.
 
Usporiadateľ:
usporiadateľské služby zabezpečuje SunBell s. r. o.
 
Registrácia:
Online na VysledkovyServis.sk. Online prihlasovanie bude ukončené 16.6.2022 o 24h, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu pre dané preteky. Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit, sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením. Ak nezvolíte platbu kartou, príde vám email s inštrukciami k platbe (ak email nenájdete skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA).
Za prihláseného sa považuje pretekár až po uhradení štartovného. 
 
SOS tel. linka:
Ak by sa vyskytol nejaký zdravotný problém na trati, alebo by ste potrebovali pomoc, volajte na tel. číslo, ktoré bude uvedené na zadnej strane štartového čísla.
 
Meranie času a výsledky:
Časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. - VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk. Ak zadáte v prihláške svoje tel. číslo dostanete SMS s výsledným časom a predbežným umiestnením.
 
Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať upevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Súčasťou štartového čísla je aj nevratný čip na meranie času. Bez štartového čísla na hrudi nebude Váš čas zaznamenaný. Štartové číslo je až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu organizátora neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný. 
Ak si uložíte batožinu do úschovne tak štartové číslo Vám poslúži na výdaj batožiny.
 
Zadná strana štartového čísla:
Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.

Benefity:

- tričko (Tričko pre dospelých je v cene štartovného, tričká pre pre Atrios KIDS, Atrios RODINNÁ ŠTAFETA aj pre dospelých sa však dajú dokúpiť pri online registrácii. Pre viac info o tričkách kliknite na obr. trička nižšie)
- finišérska medaila pre všetkých v cieli
- 3€ kupón na občerstvenie v bufetoch na Kamzíku (okrem Atrios KIDS)
- detská opekačka (iba Atrios KIDS)
- jedlo a pitný režim na občerstvovačkách
- doprava na štart BK26 na Pezinskú Babu a preprava batožiny z Pezinskej Baby do cieľa (iba pre pretekárov)
- skorá ranná doprava na štart na Kamzík
- zľava na štartovné pre poistencov poisťovne Dôvera
- voľný vstup do fitness centra RETRO Sport & Wellness (okrem Atrios KIDS)
- finišerská SMS s výsledným časom (potrebné v prihláške uviesť tel. číslo)
- šatne, úschovňa batožiny a WC na Kamzíku
- WC na Pezinskej Babe
- on-line diplom (možnosť vytlačiť z výsledkov na stránke vysledkovyservis.sk)
- individuálne cieľové video (možnosť pozrieť vo výsledkoch na stránke vysledkovyservis.sk)
- pitný režim v cieli

Občerstvovacie stanice:
Na staniciach bude k dispozícii jont, voda, soľ, glukóza, banány a pomaranče.
!! Ak nám vzhľadom na aktuálnu situáciu RÚVZ Bratislava zakáže podávať na občerstvovacích staniciach potraviny, bude na staniciach k dispozícii iba jont, voda, soľ a glukóza. Potom, bežci KBK52 zabezpečte si drop-bagy s vlastným jedlom pre stanicu Pezinská Baba. Organizátor vám ich prevezie z prezentácie na Kamzíku na Pezinskú Babu. Pre stanicu Biely kríž sa drop-bagy nezabezpečujú. Bežci BK26 si musia jedlo zobrať so sebou.

Pre prípad veľkého hladu je bežcom na Bielom kríži k dispozícii Občerstvenie u Kocmundu !!
Bežci KBK53 svoj drop-bag odovzdajú na Kamzíku v stane s batožinou, nájdu ho na občerstvovačke na Pezinskej Babe a po pretekoch si ho môžu vyzdvihnúť opäť na Kamzíku v stane s batožinou.

Ekológia a životné prostredie:
Sme priekopníkmi v ekologizácii podujatí. Od roku 2016 na používame už iba ekologické jednorazové riady. Triedime odpad na občerstvovacích staniciach a v cieli. Motivujeme a uľahčujeme účastníkom používanie MHD. Už dlhé roky používame opakovane použiteľné a ekologické značenie tratí. Nevkladáme do štartovacích balíčkov letáky a uprednostňujeme ekologickejšie formy spolupráce s našimi partnermi. V maximálnej možnej miere využívame služby a produkty lokálnych a Slovenských firiem. Znižujeme tak našu uhlíkovú stopu a dávame prácu ľuďom na Slovensku. Ďakujeme, že nám v tom pomáhate.
V rámci našej snahy o minimalizáciu dopadu nášho podujatia na prírodu a životné prostredie vyzývame účastníkov aby si so sebou zobrali vlastný pohárik do ktorého im na občerstvovacích staniciach s radosťou nalejeme.

Pravidlá:
Každý účastník prihlásením na preteky vyhlasuje, že absolvoval lekársku prehliadku s výsledkom prehliadky "schopný absolvovať preteky". Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa pretekov. Organizátor neručí za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. 

Účastník je povinný, zlikvidovať všetok odpad ktorý sám vytvorí na trati. Porušenie tohto pravidla bude mať za následok diskvalifikáciu. Je povinnosťou umiestnených pretekárov sa zúčastniť slávnostného vyhlasovania a ceny je nutné si prevziať osobne.
Za štart maloletého, nesie zodpovednosť jeho zákonný zástupca. 
 
Parkovanie:
Kapacita parkovísk na Kamzíku je značne obmedzená. Preto žiadame účastníkov aby si radšej nechali autá doma a použili na prepravu MHD. Na Kamzík premáva nová autobusová linka 144. Elektrobus premáva od konečnej trolejbusovej linky 203 na Kolibe a späť v 15-minútových intervaloch.
Ak sa doprave autom nedokážete vyhnúť, vaše možnosti parkovania sú nasledovné:
Najväčšie parkovisko je pred reštauráciou Stroodel, elektrobus č. 144 tam stojí na znamenie. Pešo je to na Kamzík 900m. 
Šikmo na kraji rozšírenej časti asfaltovej cesty medzi parkoviskom Stroodel a Kamzíkom.
Parkovisko pri odbočke k televíznej veži (pri pamätníku)
Parkovisko na ohybe tesne pod televíznou vežou.

Podmienky pre podujatia podľa Vyhlášky č. 223 v súvislosti s Covid-19
Podujatia sa môžu zúčastniť iba osoby ktoré sú buď zaočkované alebo disponujú negatívnym testom na Covid-19.
Za zaočkovanú sa považuje osoba ktorá je:
• najmenej 14 dní po druhej dávke vakcíny (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sputnik V);
• najmenej 21 dní po jednorazovej vakcíne (Johnson & Johnson);
• najmenej 14 dní po podaní prvej dávky vakcíny, ak prekonala Covid-19 a odvtedy neubehlo 180 dní
• okamžite po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu Covid-19 s jednodávkovou alebo dvojdávkovou schémou – platí prechodne do 9. augusta

Očkovaná osoba sa bude musieť preukázať Digitálnym COVID preukazom EÚ (vytlačeným, alebo v aplikácii GreePass), alebo národným očkovacím certifikátom s QR kódom.

Výnimku z očkovania majú osoby ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. Čiže pred 1.2.2021. Túto skutočnosť treba doložiť potvrdením od lekára. Vzor potvrdenia si môžete stiahnuť TU.

Za otestovanú sa považuje osoba ktorá má:
• negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín
• negatívny výsledok AG testu nie starší ako 24 hodín.

Testovaná osoba sa bude musieť pri prezentácii preukázať SMS potvrdením, alebo vytlačeným potvrdením, alebo Digitálnym COVID preukazom EÚ v aplikácii GreenPass.

V prípade, že aktuálna situácia spojená so šírením ochorenia COVID-19 si bude vyžadovať zavedenie opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, účasť pretekárov na podujatí môže byť upravená na základe rozhodnutia organizátora, resp. stanovených epidemiologických a hygienických pravidlách pre organizovanie hromadných športových podujatí.

Podmienky účasti, alebo hráme fér.
Pretekov sa môže zúčastniť iba bežec s riadne zaplateným štartovným a vlastným štartovým číslom. Nie je povolené presúvanie štartových čísel na inú osobu iným spôsobom, než aký je uvedený v týchto propozíciách. Takéto konanie bude riešené iba diskvalifikáciou a možným zákazom účasti na ďalších podujatiach. Rovnako nie je povolené štartové čísla falšovať, alebo bežať bez štartového čísla. Takýchto ľudí považujeme za "banditov" (z angl. bandits) ktorí sa snažia profitovať na úkor ostatných bežcov a organizátora. Z týchto dôvodov nie je povolené ani sprevádzanie bežca na trati, hoci pri sprevádzaní sa nejedná o zlý úmysel. 

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, pandémie, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Harmonogram Salomon Dragon trails 2022


18.6. 15:00-16:00

prezentácia Atrios KIDS

Kamzík


18.6. 15:00-17:45

prezentácia KDK7.5

Kamzík


18.6. 15:00-20:00

prezentácia KBK52, BK26 a KSK15

Kamzík


18.6. 16:00

štart Atrios KIDS

Kamzík


18.6. 18:00

štart KDK7.5

Kamzík


18.6. 19:00

vyhlásenie výsledkov KDK7.5

Kamzík


19.6. 6:00-7:15

prezentácia KBK52 a BK26

Kamzík


19.6. 7:30

štart KBK52

Kamzík


19.6. 7:30-8:45

prezentácia KSK15

Kamzík


19.6. 8:00

odchod prvého autobusu na štart BK26

Hlavná autobusová stanica


19.6. 9:00

štart KSK15

Kamzík


19.6. 10:15

štart BK26

Pezinská Baba


19.6. 10:45

vyhlásenie výsledkov KSK15

Kamzík


19.6. 13:00

vyhlásenie výsledkov GTNS, M-SR

Kamzík


19.6. 15:00

časový limit pre všetky trate

KamzíkSalomon logo
aj na Facebooku

Sledujte nás

facebook logo

Nenašli ste informácie ktoré ste hľadali?