KBK52
BK26
KSK15
KDK7.5

Organizátor:
ŠK pre Radosť o.z.

Nad podujatím prevzal záštitu primátor mesta Bratislava Ing. arch. Matúš Vallo. 
 
Usporiadateľ:
usporiadateľské služby zabezpečuje SunBell s. r. o.
 
Prihlasovanie:
Online na VysledkovyServis.sk. Online prihlasovanie bude ukončené 25.4.2024 o 23:55, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu pre dané preteky. Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit, sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením. Ak nezvolíte platbu kartou, príde vám email s inštrukciami k platbe (ak email nenájdete skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA).
Za prihláseného sa považuje pretekár až po uhradení štartovného. 

Účastnícky limit:
Je stanovený pre trate KDK7.5, KSK15, BK26, KBK52, spolu na 1400 účastníkov.

SOS tel. linka:
Ak by sa vyskytol nejaký zdravotný problém na trati, alebo by ste potrebovali pomoc, volajte na tel. číslo, ktoré bude uvedené na zadnej strane štartového čísla.

 
Meranie času a výsledky:
Časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. - VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk. Ak zadáte v prihláške svoje tel. číslo dostanete SMS s výsledným časom.
 
Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať upevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Súčasťou štartového čísla je aj nevratný čip na meranie času. Bez štartového čísla na hrudi nebude Váš čas zaznamenaný. Štartové číslo je až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu organizátora neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný. 
Ak si uložíte batožinu do úschovne tak štartové číslo Vám poslúži na výdaj batožiny.
 
Zadná strana štartového čísla:
Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.

Benefity:

- tričko (Tričko je do 15.4. je v cene štartovného. Od 16.4. už nie je a cena štartovného je znížená. Pre viac info o tričkách kliknite na obr. trička nižšie)
- finišérska medaila pre všetkých v cieli
- 4€ kupón na občerstvenie na Kamzíku
- tyčinka Kompava 3Energy bar 
- jedlo a pitný režim Kompava HypoFit na občerstvovačkách
- doprava na štart BK26 na Pezinskú Babu a preprava batožiny z Pezinskej Baby do cieľa (iba pre pretekárov)
- skorá ranná doprava na štart na Kamzík
- zľava na štartovné pre poistencov poisťovne Dôvera
- finišerská SMS s výsledným časom (potrebné v prihláške uviesť tel. číslo)
- šatne, úschovňa batožiny a WC na Kamzíku
- WC na Pezinskej Babe
- on-line diplom (možnosť vytlačiť z výsledkov na stránke vysledkovyservis.sk)
- individuálne cieľové video (možnosť pozrieť vo výsledkoch na stránke vysledkovyservis.sk)
- pitný režim Kompava HypoFit v cieli
- osobné fotografie z trate a z cieľa dostupné z výsledkov

Značenie tratí:
Trate sú značené našim jedinečným značením, čo sú čierne šípky na bielom podklade pripevnené na stromoch, spravidla po pravej strane.
Šípka smerujúca doprava, alebo doľava znamená, že sa blíži zmena smeru. Šípka smerujúca hore, znamená že na ďalšej križovatke sa beží ďalej rovno.
Šípky sú farebne kódované podľa farby trasy. Žltá pre KBK52, zelená pre BK26, modrá pre KSK15 a oranžová pre KDK7.5.
Na každej šípke je farebne vyznačené pre ktorú trasu šípka platí. Keďže viaceré trasy sa postupne zbiehajú, po každom takomto spojení trás, šípky obsahujú viacero farieb naraz.

Občerstvovacie stanice:
Na staniciach bude k dispozícii jont, voda, soľ, glukóza, banány a pomaranče.

Pre prípad veľkého hladu je bežcom na Bielom kríži k dispozícii Občerstvenie u Kocmundu !!

Hygiena
Na Kamzíku sú účastníkom k dispozícii verejné toalety. Prosím udržujte v nich čistotu a poriadok, neumývajte sa tam po behu. Na umývanie po behu prosím používajte umývací žľab ktorý bude umiestnený za budovou toaliet.
Budova sa nachádza 100m od cieľa za cestou.

Na Pezinskej Babe sú vám k dispozícii toalety lyžiarskeho strediska. Prosím udržujte v nich čistotu a poriadok.
Toalety sa nachádzajú 50m vľavo na zjazdovke.

Ekológia a životné prostredie:
Sme priekopníkmi v ekologizácii podujatí. Od roku 2016 na používame už iba ekologické jednorazové riady. Triedime odpad na občerstvovacích staniciach a v cieli. Motivujeme a uľahčujeme účastníkom používanie MHD. Už dlhé roky používame opakovane použiteľné a ekologické značenie tratí. Nevkladáme do štartovacích balíčkov letáky a uprednostňujeme ekologickejšie formy spolupráce s našimi partnermi. V maximálnej možnej miere využívame služby a produkty lokálnych a slovenských firiem. Znižujeme tak našu uhlíkovú stopu a dávame prácu ľuďom na Slovensku. Ďakujeme, že nám v tom pomáhate.

V rámci našej snahy o minimalizáciu dopadu nášho podujatia na prírodu a životné prostredie vyzývame účastníkov aby si so sebou zobrali vlastný pohárik do ktorého im na občerstvovacích staniciach s radosťou nalejeme.

Na Kamzíku budú umiestnené nádoby na triedený zber odpadu. Prosím trieďte odpad správne.

Pravidlá:
Každý účastník prihlásením na preteky vyhlasuje, že absolvoval lekársku prehliadku s výsledkom prehliadky "schopný absolvovať preteky". Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa pretekov. Organizátor neručí za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. 

Účastník je povinný, zlikvidovať všetok odpad ktorý sám vytvorí na trati. Porušenie tohto pravidla bude mať za následok diskvalifikáciu. Je povinnosťou umiestnených pretekárov sa zúčastniť slávnostného vyhlasovania a ceny je nutné si prevziať osobne.
Za štart maloletého, nesie zodpovednosť jeho zákonný zástupca. 
 
Parkovanie:
Kapacita parkovísk na Kamzíku je značne obmedzená. Preto žiadame účastníkov aby si radšej nechali autá doma a použili na prepravu MHD. Na Kamzík premáva nová autobusová linka 144. Elektrobus premáva od konečnej trolejbusovej linky č. 44 na Kolibe a späť v 15-minútových intervaloch.
Ak sa doprave autom nedokážete vyhnúť, vaše možnosti parkovania sú nasledovné:
Najväčšie parkovisko je vedľa reštaurácie. Elektrobus č. 144 tam stojí na znamenie, zastávka sa volá "Koliba P+R" (park and ride). Pešo je to na Kamzík 900m. 
Šikmo na kraji rozšírenej časti asfaltovej cesty medzi parkoviskom pri reštaurácii a Kamzíkom.
Parkovisko pri odbočke k televíznej veži (pri pamätníku)
Parkovisko na ohybe tesne pod televíznou vežou.

Podmienky pre podujatia podľa Vyhlášky č. 223 v súvislosti s Covid-19
Podujatia sa môžu zúčastniť iba osoby ktoré sú buď zaočkované alebo disponujú negatívnym testom na Covid-19.
Za zaočkovanú sa považuje osoba ktorá je:
• najmenej 14 dní po druhej dávke vakcíny (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sputnik V);
• najmenej 21 dní po jednorazovej vakcíne (Johnson & Johnson);
• najmenej 14 dní po podaní prvej dávky vakcíny, ak prekonala Covid-19 a odvtedy neubehlo 180 dní
• okamžite po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu Covid-19 s jednodávkovou alebo dvojdávkovou schémou – platí prechodne do 9. augusta

Očkovaná osoba sa bude musieť preukázať Digitálnym COVID preukazom EÚ (vytlačeným, alebo v aplikácii GreePass), alebo národným očkovacím certifikátom s QR kódom.

Výnimku z očkovania majú osoby ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. Čiže pred 1.2.2021. Túto skutočnosť treba doložiť potvrdením od lekára. Vzor potvrdenia si môžete stiahnuť TU.

Za otestovanú sa považuje osoba ktorá má:
• negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší ako 72 hodín
• negatívny výsledok AG testu nie starší ako 24 hodín.

Testovaná osoba sa bude musieť pri prezentácii preukázať SMS potvrdením, alebo vytlačeným potvrdením, alebo Digitálnym COVID preukazom EÚ v aplikácii GreenPass.

V prípade, že aktuálna situácia spojená so šírením ochorenia COVID-19 si bude vyžadovať zavedenie opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, účasť pretekárov na podujatí môže byť upravená na základe rozhodnutia organizátora, resp. stanovených epidemiologických a hygienických pravidlách pre organizovanie hromadných športových podujatí.

Podmienky účasti, alebo hráme fér.
Pretekov sa môže zúčastniť iba bežec s riadne zaplateným štartovným a vlastným štartovým číslom. Nie je povolené presúvanie štartových čísel na inú osobu iným spôsobom, než aký je uvedený v týchto propozíciách. Takéto konanie bude riešené iba diskvalifikáciou a možným zákazom účasti na ďalších podujatiach. Rovnako nie je povolené štartové čísla falšovať, alebo bežať bez štartového čísla. Takýchto ľudí považujeme za "banditov" (z angl. bandits) ktorí sa snažia profitovať na úkor ostatných bežcov a organizátora. Z týchto dôvodov nie je povolené ani sprevádzanie bežca na trati, hoci pri sprevádzaní sa nejedná o zlý úmysel. 

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, pandémie, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

HARMONOGRAM

aj na Facebooku

Sledujte nás

facebook logo

Nenašli ste informácie ktoré ste hľadali?