Výsledky predošlých ročníkov

28.4.2019      
29.4.2018      
30.4.2017      
17.4.2016      
19.4.2015      
27.4.2014      
21.4.2013      
22.4.2012      
17.4.2011      
18.4.2010      
19.4.2009      
20.4.2008      
22.4.2007      
23.4.2006      
16.4.2005      
25.4.2004      
12.4.2003      

28.4.2019      
29.4.2018      
30.4.2017      
17.4.2016      
19.4.2015