Organizátor:
ŠK pre Radosť o.z.

Formát virtuálnych pretekov:
Virtuálnych pretekov sa môže zúčastniť ktokoľvek. Účastníci prihlásení na pôvodný termín ktorí sa rozhodnú svoje štartovné využiť na virtuálnych pretekoch 2020, ako i noví prihlásení ktorí sa prihlásia teraz.
Každý z účastníkov sa musí rozhodnúť, či bude pretekať na pôvodných tratiach Salomon Baba-Kamzík v Malých Karpatoch, túto verziu sme nazvali "CLASSIC", alebo si zabehne rovnakú kilometráž hocikde na svete. Túto verziu sme nazvali "FREESTYLE".
V čom je rozdiel:
Vo verzii "classic" sa bude súťažiť o ceny nášho hlavného partnera Salomon a ďalších partnerov. Preto bude povinné okrem času do výsledkov dodať aj GPS link na aktivitu pre overenie. POZOR! Trate nebudú značené. Odporúčame si riadne naštudovať mapu a GPX. 
Vo verzii "freestyle" sa nesúťaží o ceny, nie sú kategórie, nie je stanovené prevýšenie, ani sa nemusí bežať v horách. Preto budete do výsledkov zadávať iba čas. Link na GPS aktivitu bude nepovinný.

Benefity a všetky ostatné podmienky sú pre verziu "classic" a "freestyle" rovnaké.
(Súťaž firemných klubov a tímov prebehne iba vo verzii "classic". Viac o tejto súťaži nájdete v propozíciách)

Registrácia:
Bude opäť spustená pre tých, ktorí sa neprihlásili na pôvodný termín a chcú sa zúčastniť virtuálnych pretekov. Online prihlasovanie bude ukončené 23.8.2020. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením. Ak nezvolíte platbu kartou, príde vám email s inštrukciami k platbe (ak email nenájdete skontrolujte priečinok SPAM).
Za prihláseného sa považuje pretekár až po uhradení štartovného. 
Tí, ktorí sa prihlásili na pôvodný termín a chcú sa zúčastniť virtuálnych pretekov, sa nemusia prihlasovať opäť. Pošleme im email s pokynmi ako majú postupovať.
  
Meranie času a výsledky:
Virtuálnu časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. - VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk

Meranie času pre verziu "classic":
Čas si meria každý účastník sám prostredníctvom GPS hodiniek, alebo aplikácie v mobile.
GPS link na aktivitu je povinný, Nepoužívajte preto na zaznamenanie svojej aktivity aplikácie z ktorých nie je možné aktivity zdieľať linkom. Sú to aplikácie, ktoré umožňujú prezerať si vaše aktivity iba v mobile a nie na webe. Medzi takéto aplikácie patria napr: Nike Run Club, Runtastic, MiFit, Google Fit, Zeopoxa, Huawei Health a ďalšie. Fotka obrazovky mobilu zaslaná emailom nemôže byť uznaná ako potvrdenie o absolvovaní trate.
Viditeľnosť aktivity v aplikácii musí mať nastavenú ako verejnú. Podmienkou je, aby aktivitu zaznamenalo GPS. Manuálne vytvorené aktivity sú zo súťaže vylúčené.
Pretekár svoj výsledný čas zapíše do výsledkovej listiny a vloží link na GPS aktivitu.

Postup pre zadávanie času a pravidlá pre verziu "classic":
Výsledný čas je čas od začiatku vašej aktivity až do jej úplného konca, vrátane všetkých zastavení. Tento čas zapíšte ako výsledný. Nie „moving time“, ktorý je len čistým časom v pohybe a nezaznamenáva vaše prestávky a zastavenia.
1. Vo výsledkoch pri svojom mene kliknite na „Zadať čas“
2. Zadajte svoj dátum narodenia v predpísanom formáte (slúži pre overenie vašej identity)
3. Zadajte svoj celkový čas
4. Vložte link na svoju GPS aktivitu (Napr. z Gramin connect, alebo zo STRAVA)
5. Kliknite na „Poslať“ a hotovo. Váš výkon bol zaznamenaný.

Ak Vám niečo nefunguje, napíšte časomiere cez ikonu v pravom hornom rohu.

Meranie času pre verziu "freestyle": 
Čas si meria každý účastník sám. GPS link na aktivitu je nepovinný, 
Pretekár svoj výsledný čas zapíše do výsledkovej listiny a ak chce, vloží aj link na GPS aktivitu.

Postup pre zadávanie času a pravidlá pre verziu "freestyle":
Výsledný čas je čas od začiatku vašej aktivity až do jej úplného konca, vrátane všetkých zastavení. Tento čas zapíšte ako výsledný. Nie „moving time“, ktorý je len čistým časom v pohybe a nezaznamenáva vaše prestávky a zastavenia.
1. Vo výsledkoch pri svojom mene kliknite na „Zadať čas“
2. Zadajte svoj dátum narodenia v predpísanom formáte (slúži pre overenie vašej identity)
3. Zadajte svoj celkový čas
4. Ak chcete, vložte link na svoju GPS aktivitu (Napr. z Gramin connect, alebo zo STRAVA)
5. Kliknite na „Poslať“ a hotovo. Váš výkon bol zaznamenaný.

Ak Vám niečo nefunguje, napíšte časomiere cez ikonu v pravom hornom rohu.

Štartové číslo:
Každý účastník virtuálnych pretekov má až do skončenia pretekov vo výsledkovej listine link na špeciálne štartové číslo. Samozrejme nie je potrebné absolvovať svoj beh s číslom. Je možné si ho vytlačiť, zapísať si naň svoj čas a mať tak pamiatku na virtuálnu verziu Salomon Baba-Kamzík 2020. Zobraziť a vytlačiť číslo si môžete po kliknutí na ikonu tlačiarne pri svojom mene. 

Benefity:
- športová čelenka GEKON (v hodnote 8,5€)
- on-line štartové číslo (možnosť vytlačiť z výsledkov na stránke vysledkovyservis.sk do 24.8.)
- finišérska medaila pre všetkých
- on-line diplom (možnosť vytlačiť z výsledkov na stránke vysledkovyservis.sk od 24.8.)
- tetovačka "Ani Korona nás nezastaví"
- nálepka Salomon Baba-Kamzík Virtual Corona edition
- zľava na štartovné Salomon Baba-Kamzík 2021 vo výške 3€, 3€, 5€, alebo 7€ v závislosti na dĺžke (Tento benefit dostanú iba tí, ktorí sa prihlásili na pôvodný termín. Účastníci ktorí sa prihlásia teraz, majú o túto sumu už priamo znížené štartovné) 

Váš finišerský balíček s medailou, čelenkou a ostatnými darčekmi Vám príde poštou doporučene po skončení podujatia. Zľavový kupón na Salomon Baba-Kamzík 2021 Vám príde emailom.

medal
celenka
detom s rakovinou
zľava
nálepka
nálepka
diplom
tetovačka
tetovačka

Pravidlá:
Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom sa zúčastňuje sa pretekov. Organizátor neručí za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. 

Účastník je povinný, zlikvidovať všetok odpad ktorý sám vytvorí na trati. Porušenie tohto pravidla bude mať za následok diskvalifikáciu. 
Za štart účastníkov mladších ako 18 rokov, nesie zodpovednosť ich zákonný zástupca. 
 
Podmienky účasti, alebo hráme fér.
Pretekov sa môže zúčastniť iba bežec s riadne zaplateným štartovným.
Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie virtuálneho podujatia alebo niektorej z disciplín virtuálneho podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, pandémie, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Salomon logo
aj na Facebooku

Sledujte nás

facebook logo

Nenašli ste informácie ktoré ste hľadali?