Výsledky a foto z predošlých ročníkov ZOBORSKOU LESOSTEPOU

15.9.2019            
14.10.2018          
15.10.2017        
16.10.2016        
18.10.2015          
19.10.2014          
13.10.2013            
15.09.2012          
01.10.2011          
09.10.2010