ZOBORSKOU LESOSTEPOU
nedeľa 15.9.2019

Lesný beh pre Radosť pohorím Tríbeča. 

Zoborskou lesostepou propozície

Organizátor:
ŠK pre Radosť o.z.

Usporiadateľ:
usporiadateľské služby zabezpečuje SunBell s. r. o.

Vzdialenosť:
Beh 14km, prevýšenie 450m
Beh 9,5km, prevýšenie 300m
Detské behy 100m, 500m, 750m, 1250m


Kategórie:
Beh 14km: M, M40, M50, Z, Z40
Beh 9,5km: M, M40, M50, Z, Z40 
Detské behy: 
> 100m - (2013-2019), nesúťažný - nemeraný beh, rodič môže bežať s dieťaťom, ale nesmie ho niesť
> 500m - (2010-2012)
> 750m - (2007-2009)
> 1250m - (2003-2006)
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúce dosiahnutie stanoveného veku v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Prezentácia:
15.9.2019 od 8:00 do 9:45 Dražovský kostolík sv. Michala Archanjela v Dražovciach pri Nitre 

Štart:
beh 14km a 9,5km: o 10:00 Dražovský kostolík sv. Michala Archanjela v Dražovciach pri Nitre
detské behy: od 10:03 Dražovský kostolík sv. Michala Archanjela v Dražovciach pri Nitre 

Cieľ:
spoločný cieľ všetkých tratí je Dražovský kostolík sv. Michala Archanjela v Dražovciach pri Nitre 

Časový limit:
nie je

Účastnícky limit:
300 bežcov na 14km a 9,5km beh
100 detí na detské behy

Predpoklad dobehu víťazov do cieľa:
14km: prvý muž o 11:00, prvá žena o 11:15
9,5km: prvý muž o 10:40, prvá žena o 10:50

Štartovné:
beh 14km a 9,5km: 8€ prihlásení a zaplatení do 18.8.2019, Do 8.9.2019 je štartovné 12€. Po 8.9.2019 je štartovné 14€. 
detské behy: 2€ prihlásení a zaplatení do 18.8.2019, Do 8.9.2019 je štartovné 3€. Po 8.9.2019 je štartovné 4€. 

Pre výšku štartovného je rozhodujúci dátum úhrady, nie dátum prihlásenia.


Zaplatené štartovné sa nevracia. Do 12.9.2019 o 24h je možné zaplatené štartovné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.
V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť písomne na prihlaska@vysledkovyservis.sk najneskôr do 12.9.2019 o 24h. Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. Štartový balík preberá a prehlásenie potvrdzuje už nový účastník.

Úhrada štartovného:
Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Trate:
Lesný terén, miestami skalnatý chodník, niekoľko technických úsekov. Napriek zdanlivej jednoduchosti behu, netreba trať podceňovať. Trať je po občerstvovaciu stanicu veľmi rôznorodá a rovné rýchle úseky striedajú krátke technické zbehy. Tam si musia predovšetkým rýchli bežci dávať pozor. Beží sa miestami v nedostupnom teréne. Jeden úsek Zoborskej lesostepy sa beží v najvyššom stupni ochrany prírody, treba striktne dodržiavať pokyny organizátorov a strážcov ochrany prírody. Od občerstvovacej stanice až do cieľa je trať rovná, široká a rýchla. 

Občerstvenie:
Jedna občerstvovacia stanica pre obe trate. Pre 14km trať na 9-tom km, pre 9,5km trať na 4,5-tom km a v cieli. Na občerstvovačkách bude voda, jont, cola, banány, pomaranče, jablká, soľ. V cieli bude voda a obed.

Batožina:
Úschovňa batožiny bude v stánku označenom ako "ÚSCHOVŇA". Ak si uložíte batožinu do úschovne, tak štartové číslo Vám poslúži na výdaj batožiny.

Šatne:
Budú k dispozícii pre mužov aj ženy

Ceny: 
Prvý traja v kategórii, trofeje a vecné ceny od sponzorov.

Prihlasovanie:
Online na tejto stránke. Online prihlasovanie bude ukončené 12.9.2019 o 24h, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit sa bude dať prihlásiť už iba na mieste v deň pretekov.
Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

SOS tel. linka:
Ak by sa vyskytol nejaký zdravotný problém na trati alebo by ste potrebovali pomoc volajte na tel. číslo, ktoré bude uvedené na zadnej strane štartového čísla.

Meranie času a výsledky:
Časomieru zabezpečuje firma SunBell s. r. o. - VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk
Ak zadáte v prihláške svoje tel. číslo dostanete SMS s výsledným časom.

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Štartové číslo obsahuje čip na meranie času. Bez štartového čísla na hrudi nebude Váš čas zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.
Ak si uložíte batožinu do úschovne tak štartové číslo Vám poslúži na výdaj batožiny.

Zadná strana štartového čísla:
Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.

Štartovné dospelých obsahuje:
- finišerská medaila pre všetkých v cieli
- kupón v hodnote 30€ na nákup v predajni Intersport v Nitre
- v cieli jedlo a pitný režim
- ovocie a pitný režim na občerstvovačke
- úschovňa batožiny
- finišerská SMS s výsledným časom (potrebné v prihláške uviesť tel. číslo)
- diplom
- číslo

Štartovné detí obsahuje:
- finišerská medaila pre všetkých v cieli

- v cieli pitný režim
- číslo

merané kategórie naviac:
- finišerská SMS s výsledným časom (potrebné v prihláške uviesť tel. číslo) 
- diplom

Pravidlá:
Každý účastník prihlásením na preteky vyhlasuje, že absolvoval lekársku prehliadku s výsledkom prehliadky "schopný absolvovať preteky". Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa pretekov.
Organizátor neručí za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.
Účastník je povinný, zlikvidovať všetok odpad ktorý sám vytvorí na trati. Porušenie tohto pravidla bude mať za následok diskvalifikáciu.
Je povinnosťou umiestnených pretekárov sa zúčastniť slávnostného vyhlasovania a ceny je nutné si prevziať osobne.
Za štart účastníkov mladších ako 18 rokov, nesie zodpovednosť ich zákonný zástupca.

Parkovanie:
Na parkovisku pri cintoríne, alebo v priľahlých uličkách. 
Pozor, parkovanie na Barohati (malé parkovisko pri vjazde ku kostolíku) bude obmedzené nakoľko tadiaľ vedie trať behu.

Verejná doprava: 
Do Dražoviec premáva z Nitry mestská linka číslo 4 a medzimestská doprava.

Kontakt:
behy@sk-pre-radost.sk

Organizátor si vyhradzuje právo zmien podľa aktuálnej situácie.

 

Víťazi predošlých ročníkov      
Stará trať 12,5km      
2010 0:57:38 Karol Hudeček   1:17:33 Jana Baronová
2011 0:54:20 Patrik Hrotek   1:13:37 Jana Kleskeňová
2012 1:01:26 Samuel Rybár   1:09:05 Jana Kleskeňová
2013 0:59:41 Ronald Hudek   1:12:23 Soňa Krnáčová
2014 0:53:30 Róbert Valíček   1:05:59 Soňa Krnáčová
Nová trať 14km        
2015 1:01:28 Róbert Valíček   1:17:35 Tatiana Lakatošová
2016 1:01:34 Jozef Čurlej   1:16:11 Dagmar Vargová
2017 1:00:07 Matúš Kompas   1:11:19 Dagmar Vargová
2018 1:00:05 Peter Žáčik   1:11:40 Denisa Kušnierová
Nová trať 9,5km          
2015 0:45:01 Marián Almáši   0:56:34 Martina Strihová
2016 0:42:59 Peter Sobek   0:50:09 Martina Burzová
2017 0:39:52 Tomáš Podpera   0:49:14 Katarína Bátovská
2018 0:41:16 Martin Turček   0:46:44  Katarína Bátovská