USPORIADATEĽ    

OZ VerbumBonum v spolupráci s kultúrno-rozvojovou komisiou obce Spišské Tomášovce.

RIADITEĽ PRETEKOV

Jozef Michna

DÁTUM KONANIA

18.08.2019 pri Turistickej ubytovni Hornád Spišské Tomášovce, hlavný beh so začiatkom  o 16.00 hod, detský beh so začiatkom o 14.00.

REGISTRÁCIA

Online: na stranke VysledkovyServis.sk

Registrácia osobne na mieste od 13.00 hod.

TRAŤ

Dĺžka trate je 7,7 km, prechádza lesnými, poľnými a asfaltovanými cestami.

Dĺžka tratí detského behu bude vyznačená na mieste.

ŠTARTOVNÉ

7 € za osobu na hlavný beh (pri registrácii na mieste do 16.8.2019) - v cene štartovného je štartovné číslo, občerstvenie (obed a jeden alkoholický alebo nealkoholický nápoj), občerstvenie na trati a v cieli a tombolový lístok

 6 € za osobu na hlavný beh  (pri registrácii online a zaplatení vopred)  - v cene štartovného je štartovné číslo, občerstvenie (obed a jeden alkoholický alebo nealkoholický nápoj), občerstvenie na trati a v cieli a tombolový lístok  

 3 € za osobu na detský beh – v cene štartovného je štartovné číslo a občerstvenie (obed a jeden nealkoholický nápoj)

 

KATEGÓRIE

Hlavný beh – pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci rok narodenia

Muži A – 18 – 39 rokov                               Ženy E – 18 – 39 rokov

Muži B – 40 – 49 rokov                                Ženy F – 40 – 49 rokov

Muži C – 50 – 59 rokov                               Ženy G – nad 50

Muži D – nad 60

Detský beh – pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci rok narodenia

Chlapci – do 7 rokov                                   Dievčatá – do 7 rokov

Chlapci – 8 – 9 rokov                                   Dievčatá – 8 – 9 rokov

Chlapci – 10 – 11 rokov                               Dievčatá – 10 – 11 rokov

Chlapci – 12 – 13 rokov                               Dievčatá – 12 – 13 rokov

Chlapci – 14 – 15 rokov                              Dievčatá – 14 – 15 rokov

Chlapci – 16 – 17 rokov                               Dievčatá – 16 – 17 rokov

Beh pre zdravie

Všetky vekové kategórie

 

OCENENIA

Oceňované budú prvé 3 miesta, v kategóriách dospelých trofejou a v detských kategóriách vecnými cenami a medailami.Ocenenie získa aj najrýchlejší Tomášovčan a Tomášovčanka.

 

Účastníci behu štartujú na vlastné zdravotné riziko.