Ruin Run 3 - Propozície

 

Dátum a miesto

Sobota, 8. máj 2021

Podhradie, okres Topoľčany, Obec Podhradie

 

Organizátor

Lenka Savarová, Obec Podhradie

 

Ročník: III.

 

Typ behu:

Trailový beh pohorím Považského Inovca v okolí Topoľčianskeho hradu. Štart bude prebiehať od 8:00 do 15:10 každých desať minút vo vlnách po piatich bežcoch. Pozor, nejde o virtuálny beh kdekoľvek - beží sa po značenej trase s časomierou.

 

Podmienky:

 • Štart a cieľ bude na vyznačenom mieste pred obecným úradom.
 • Bežec je povinný dostaviť sa na štart v čase, ktorý si zvolil pri registrácii.
 • Časový limit pre beh nie je stanovený.  
 • Bežec je povinný dodržiavať pri príchode, počas behu aj po ňom platné protipandemické opatrenia.
 • Registrovať sa môžu len osoby staršie ako 18 rokov.

 

Disciplíny:

Dlhá trať: dĺžka 14,2 km, prevýšenie 430 m

Krátka trať: dĺžka 8,8 km, prevýšenie 300 m

 

Charakter trate: Trate vedú prevažne lesnými cestami a lúkami, s krátkymi úsekmi po uliciach obce, bez obmedzenia dopravy. Prosíme bežcov o obozretnosť pri behu a rešpektovanie pravidiel cestnej premávky. 

Mapa 14km : https://mapy.dennikn.sk/?trasa=VvPuV

GPX súbor

Mapa 8km: https://mapy.dennikn.sk/?trasa=8F8iY

GPX súbor

 

Značenie: Trať bude počas trvania preteku označená štandardnými prvkami, stuhami a šípkami. Vzhľadom na poldenné trvanie podujatia je možné, že značenie bude zničené inými návštevníkmi Je preto nutné dôkladné naštudovanie trasy pred behom, alebo beh s nahratým gpx súborom. 

Detailný popis trate dostane každý bežec do inštrukcií e-mailom. 

 

Kategórie:

14km: M, M40, Ž, Ž40

8km: M, M40, Ž, Ž40 

 

Limit: 220 účastníkov

 

Štartovné číslo

Štartovné číslo dostane každý bežec pred štartom. Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi Váš čas nebude zaznamenaný.

 

Prezentácia: Bežec je povinný dostaviť sa na štart v dostatočnom predstihu, aby mohol odštartovať presne v čase, ktorý si zvolil pri registrácii. Pokiaľ vám štart, ktorý ste si zvolili, nevyhovuje, kontaktujte vysledkovyservis.sk.

 

Štartovné 

 • 10 €. Registruje sa iba online. Registrácia je možná najneskôr deň pred plánovaným štartom, teda najneskôr do 7. mája 2021 do 12:00. Odporúčame nenechávať registráciu na poslednú chvíľu.
 • Prihlasovanie na mieste nie je možné!
 • Štartovné sa nevracia. Prípade, že sa nemôžete behu zúčastniť, môžete štartovné presunúť na iného bežca.

 

Povinná výbava

Každý bežec je povinný mať so sebou nabitý mobilný telefón s uloženým číslom na organizátora: 0910 976 107. 

Na behu nebude z hygienických dôvodov zabezpečené občerstvenie. Preto odporúčame bežcom mať so sebou primerané množstvo tekutín a snack. 

 

Štartovné balíčky 

Každý bežec má nárok na štartovací balíček a medailu. Môže si ich vyzdvihnúť pred alebo po dobehnutí vo vyhradených priestoroch určených organizátorom. Pokiaľ priestor nebude k dispozícii, bude mu balíček zaslaný poštou po preteku, alebo podľa dohody s organizátorom.

 

Diplomy:

Po skončení podujatia bude mať každý účastník k dispozícii diplom, ktorý si môže stiahnuť, alebo vytlačiť po kliknutí na ikonu trofeje vo výsledkoch.

 

Meranie času a výsledky:

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

 

Vyhodnotenie 

Výsledné poradie bude zverejnené na stránke vysledkovyservis.sk po dobehnutí posledného bežca.

 

Parkovanie

Parkovanie je možné na parkovisku pri kostole v centre obce. Prosíme účastníkov, aby neparkovali pred obecným úradom.

 

Bezpečnostné opatrenia a odporúčania

 • Behu sa môžu zúčastniť iba zdraví bežci (t.j.) bez príznakov ako kašeľ, teplota a podobne, bez cestovateľskej anamnézy za posledné dva týždne.
 • V žiadnom prípade sa behu nesmú zúčastniť bežci v povinnej karanténe. 
 • Každý bežec je povinný nosiť prekrytie nosa a úst všade v obci, predovšetkým v blízkosti štartu a cieľa. V lese a mimo obce (teda na 90% trasy behu) prekrytie nie je potrebné.
 • Každý účastník absolvuje preteky na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nezodpovedá za škody na zdraví a majetku, súvisiace s cestou, pobytom alebo s účasťou na podujatí. 
 • Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií podľa počtu prihlásených pretekárov, ako aj na zrušenie alebo preloženie podujatia v prípade zásahu vyššej moci, alebo s ohľadom na bezpečnosť účastníkov.
 • Ruin run pre vás organizujeme radi a s nadšením. Preto vás prosíme o rešpektovanie platných opatrení, aby sme mohli v preteku pokračovať aj v ďalších ročníkoch. Ďakujeme. 

 

Kontakt: Lenka Savarová, runpodhradie@gmail.com 

Facebook udalosť: https://www.facebook.com/events/141043367968677/?active_tab=discussion

Instagram: ruin_run_podhradie