8. Lesný Beh na Pajštún - zimná edícia 9.2.2019

                     

10.8.2019    
9.2.2019    
11.8.2018    
10.2.2018    
12.8.2017    
11.2.2017    
13.8.2016    
8.8.2015    
14.2.2015