Mariatálsky štvanec

Propozície

11. ročník behu Mariatálsky štvanec + M-SR hobby štafiet v krose

!!!Možnosť zapojiť sa aj VIRTUÁLNE!!!

(Malý/Veľký Štvanec)

Pokyny a základné informácie k fyzickému podujatiu

Preteky Mariatálsky Štvanec – kros, sú určené pre hobby bežcov ako aj výkonnostných pretekárov. Jednou z disciplín podujatia sú preteky trojčlenných štafiet organizované ako Majstrovstvá SR hobby štafiet, otvorené pre kohokoľvek (nie je potrebná registrácia v SAZ).
Preteky na 10km – Veľký Štvanec, sú pre rok 2021 zaradené do pretekového kalendára súťaže Karpatský pohár - https://www.facebook.com/Karpatskypohar/

Hlavný organizátor: Agentúra 8PR v spolupráci s obcou Marianka

Termín: 26.09.2021 (nedeľa)

Miesto:  Obec Marianka, futbalové ihrisko

Čas podujatia: 9:30 – 18:30 

Disciplíny: 5,5 km, 10 km, štafety 3x5,5 km s APEX A, „Beh Záhoráčik“ - Detské behy s podporou Detskej atletiky SAZ 

Štart behu: 
Kategórie detí a mládeže „Beh Záhoráčik“ od 11:00 hod. postupne za sebou (od najmladších), podľa nižšie uvedených jednotlivých vekových kategórií.

Štafety 3x5,5 km o 15:15 hod.
Veľký Štvanec 10 km o 15:20 hod.

Malý Štvanec 5,5 km o 15:30 hod.
(štart/cieľ – futbalové ihrisko)

Časový limit: 
5,5 km – 1 hod.
10 km – 2:00 hod.

štafety 3x5,5 km  - 2,5 hod.

Účastnícky limit: 450 dospelí + 200 deti

Pravidlá: Preteká sa podľa pravidiel Slovenského atletického zväzu a týchto propozícií


Hlavní funkcionári:  
Riaditeľ podujatia:  Radoslav Augustín
Športový riaditeľ podujatia: Ján Dömény
Hlavný rozhodca: Marcel Matanin

Prihlasovanie: 
- on-line do štvrtku 23.09.2021 24:00, prostredníctvom www.vysledkovyservis.sk
- možnosť registrovať kategóriu DETSKÝCH behov aj počas vydávania štartovacích balíkov


Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.
Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.

Počet štartujúcich štafiet je obmedzený na 30.
Počet štartujúcich v behoch Mariatálsky Štvanec Hlavný beh a Hobby beh je obmedzený na 360.


Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel: 
Marianka, futbalové ihrisko

- v sobotu 25.09.2021 od 18:00 do 19:30 (všetci účastníci)
- v nedeľu 26.09.2021 od 9:30 do 10:45 - DETI
- v nedeľu 26.09.2021 od 13:00 do 14:45 - DOSPELÍ
Registrácia/prezentácia detských kategórií končí 15 min. pred štartom (t.j. 10:45 hod.)
Registrácia/prezentácia kategórií dospelých, t.j. Štafety/Malý&Veľký Štvanec, končí o 14:45 hod.

Meranie časov:
Meranie časov zabezpečuje SunBell s.r.o. pomocou čipov. *
Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

*Každý pretekár (štafeta) bude mať čip pripevnený priamo na zadnej strane svojho štartovacieho čísla, ktoré obdrží spolu so štartovacím balíkom.
Štartovné čísla sa nevracajú.

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi, nebude Váš čas zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.


Štartový balíček zahŕňa:
- štartové číslo s menom (pri prihlásení sa a po zaplatení štartového poplatku do  20.09.2021 24:00)

- občerstvenie na trati (pri 10km behu)
- občerstvenie po dobehu do cieľa
- SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške
- online diplom
- možnosť využiť šatne na prezlečenie sa
- účastnícku medailu ?


Štartovné (v závislosti od dátumu platby):

Mariatálsky Štvanec 5,5km a 10km:

!!! Prvých 50 účastníkov suma 15€ !!!

do – 31.7. vrátane – 17 €/osoba
1.8. – 23.9. vrátane – 20 €/osoba

 
Štafety:

do – 31.7. vrátane – 45 €/štafeta
1.8. – 23.9. vrátane – 50 €/štafeta

Detské behy:
počas celej doby prihlasovania - 5€/osoba

Domáci pretekári s trvalým pobytom v obci Marianka bežiaci Detské behy, Mariatálsky Štvanec (malý, veľký) a štafety obce Marianka, tvorené výlučne pretekármi s trvalým pobytom v Marianke, štartovné neplatia!!!

Ohlásenie neúčasti – výmena pretekára:


Zaplatené štartovné sa späť nevracia.

Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€.
Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné (iba v prípade neukutočnenia podujatia z dôvodu pandemickej situácie).
V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk.
V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Podmienky
Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, odporúčame absolvovať lekársku prehliadku. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

V prípade nešportového správania sa účastníka voči ostatným účastníkom alebo organizátorom, bude tento účastník potrestaný dodatočnou diskvalifikáciou bez nároku na vrátenie štartovného. Ak daný účastník bude súčasťou štafety, diskvalifikovaná bude celá štafeta.

Hodnotenie
Prví traja pretekári v detských a mládežníckych kategóriách uvedených v týchto propozíciách, na základe dosiahnutých časov získajú trofeje.

Prví traja pretekári v každej kategórii dospelých (podľa propozícií) na tratiach 5,5km a 10km, získajú trofeje.
Taktiež na tratiach 5,5km a 10km bude vyhlásený najrýchlejší Mariančan a najrýchlejšia Mariančanka.
Prvé tri štafety v každej kategórii získajú trofeje.*
*Pre vyhodnotenie M-SR firemných štafiet bude do konečného poradia hodnotený vždy len najrýchlejší tím každej zúčastnenej firmy – nie je možné, aby sa na prvých troch miestach v rámci M-SR firemných štafiet umiestnilo viacero štafiet z rovnakej firmy.

Vyhlásenie výsledkov
V priestore futbalového ihriska, 30 min. po ukončení bežeckých disciplín.

Trate
Trate dospelých vedú 100% lesnými chodníčkami v okolí Marianky. Kategórie detí a mládeže okolo futbalového ihriska.

Mapy tratí – pozri TU
Popis tratí
Veľký Štvanec
Zo štadióna sa vybieha miernym stúpaním po okraji lesa nad časťou Panský les, trasa sa stočí doľava a 1,3 km od štartu sa zabočením doprava po žltej značke oddelí od trate malého Štvanca. Pokračuje sa zhruba po vrstevnici a neskôr zbehom po cyklistickej značke do údolia (2,5 km), ktorým sa potom pokračuje do mierneho kopca až na Malý Slavín (3,7 km). Tam sa odbočí doľava do kopca (nie však ostro doľava, ale zhruba kolmo na pôvodný smer), zbehne sa z kopca a po prebehnutí ponad potok sa odbočuje doľava na modrú turistickú značku (4,3 km), po ktorej sa beží až po žltú (5,25 km), na ktorú sa odbočí doľava a beží sa po nej smerom na Stupavu, prebehne sa bodom, kde sa trať oddelila od malého Štvanca (7,9 km), pokračuje sa po križovatku s červenou na Klčovaniciach (8,4 km) a odbočí sa doľava na červenú značku. Po nej sa zbieha až do cieľa na štadióne (9,6 km).

Malý Štvanec
Zo štadióna sa vybieha miernym stúpaním po okraji lesa nad časťou Panský les, trasa sa stočí doľava a 1,3 km od štartu sa zabočením doľava po žltej značke oddelí od trate veľkého Štvanca. Po žltej značke sa prebehne križovatka s červenou na Klčovaniciach (1,8 km), križovatka s poľnou cestou spájajúcou Marianku a Borinku (2,3 km) a veľmi miernym klesaním sa pokračuje až po nenápadnú odbočku doľava do lesa, ktorá by mala byť výrazne označená a obyčajne tam stojí aj regulovčík (2,7 km). Potom sa zbieha po lesných cestách stále len dole – na križovatkách je správna cesta vždy tá, ktorá ide z kopca – až po km 4,6, kde po prebehnutí okolo obecného kompostoviska (bude po pravej strane) nasleduje veľmi ostrá odbočka doľava do kopca susedným údolíčkom. Tým sa najprv mierne a potom aj výraznejšie stúpa po okraji lesa (vpravo vidno ploty záhrad) až na lesnú cestu spájajúcu Marianku s Borinkou (5,7 km), na ktorú sa odbočí doprava z kopca a zbieha sa až do cieľa na štadión (6,0 km)

Šatne + WC
V priestoroch futbalového štadióna, kapacita obmedzená. Sprchy budú k dispozícii.

Mobilné WC budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa v technickej zóne.

Občerstvenie
Organizátori zabezpečia občerstvenie v areáli futbalového ihriska.

Parkovanie
Ak prichádzate autom, prosíme striktne sa riaďte pokynmi usporiadateľov. Prvé autá budú smerované až na ihrisko, ďalšie v poradí postupne na odstavných plochách obce.

Kategórie:  
Malý Štvanec – 5 500m
Muži bez rozdielu veku
Ženy bez rozdielu veku

Veľký Štvanec – 10 000m
Muži:
M hlavná kategória  (rok narodenia 1982 – a mladší)*
M40:  vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1972 – 1981)
M50: vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1962 – 1971)
M60: vek 60 a viac rokov (rok narodenia 1961 a starší)

Ženy:

Ž hlavná kategória  (rok narodenia 1982 – a mladšie)*

Ž40:  vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1972 – 1981)

Ž50: vek 50 a viac rokov (rok narodenia 1971 a staršie)

* Štart ročníkov narodenia 2006 a mladší, na trati hlavných behov (štafeta, 5,5km a 10km), iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu!
Usporiadateľ neakceptuje individuálnu prihlášku mladších pretekárov a pretekárok, pretože preteková vzdialenosť pre nich nie je v súlade (je dlhšia) s rozsahom pretekania sa v Slovenskom atletickom zväze.

Štafety – 3x5500m
Firemné štafety bez rozdielu pohlavia a veku

Zmiešané štafety bez rozdielu pohlavia a veku
Mužské štafety bez rozdielu veku
Ženské štafety bez rozdielu veku

- odovzdávka štafiet bude prebiehať v priestore štartu.
- štafety budú mať vytvorený samostatný koridor pre odovzdávky tak, aby neprišlo ku kolízii s ostatnými pretekármi

Detský beh – „Beh Záhoráčik“
A1 – dievčatá do 5 rokov (rok narodenia 2016 a mladšií)  - 100m,

A2 – chlapci do 5 rokov (rok narodenia 2016 a mladšií)  - 100m,
B1 – dievčatá 6 až 8 rokov (rok narodenia 2013-2015) - 300m,
B2 – chlapci 6 až 8 rokov (rok narodenia 2013-2015) - 300m,
C – 9 až 11 rokov (rok narodenia 2012-2010) - 400m, (jeden okruh štadióna)
D – 12 až 15 rokov (rok narodenia 2009-2006) - 800m, (dva okruhy štadióna)

- vo všetkých vekových kategóriách budú vyhodnotení 3 najrýchlejší pretekári - dievčatá aj chlapci.
- v kategóriách A a B sa behy rozdeľujú z kapacitných a bezpečnostných dôvodov, cieľom organizátora je vytvoriť komfortné podmienky pre všetých účastníkov.

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku (2021) bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Poistenie:

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia. Organizátor zabezpečí na podujatí zdravotnú a záchrannú službu.
Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií resp. zmenu propozícií podľa počtu prihlásených pretekárov.


Výsledky:

Budú zverejňované priebežne počas podujatia na stránke VysledkovyServis.sk 
Každý účastník v kategórii dospelých obdrží SMS s výsledným časom na mobilné číslo uvedené v on-line prihláške.

 

 

 

Virtuálna časť podujatia

Termín a miesto: 27.9.2021 – 3.10.2021, Marianka

Disciplíny: Veľký Štvanec (10km), Malý Štvanec (5,5km)

Charakteristika trasy: Pre zachovanie identity je aj virtuálna časť podujatia fixovaná na pôvodné trasy Mariatálskeho Štvanca.

Mapy tratípozri TU  
Permanentné značenie žiaľ možné nie je z dôvodu chráneného územia. Pri záznamoch aktivít akceptujeme odchýlku do 200m.
Popis tratí je identický s popisom uvedeným v hornej časti propozícií.
Pre navigáciu použi nasledovné linky: Malý Štvanec 5,5km
                                                       Veľký Štvanec 10km

Prihlasovanie: na webstránke www.vysledkovyservis.sk do 2.10.2021 do 24:00.
Vaše meno sa na zozname prihlásených zobrazí hneď po aktualizácii štartovnej listliny, ktorá bude aktualizovaná denne.

Štartovné: 10€ počas celej doby prihlasovania


Vyhodnocovanie: Priebežné výsledky na www.vysledkovyservis.sk
Každý účastník po podujatí obdrží účastnícku medailu.
K dispozícii bude aj diplom na stiahnutie v sekcii výsledky.


INŠTRUKCIE K MERANIU VZDIALENOSTI A ČASU
Čas si odmeria každý sám prostredníctvom športových hodiniek, alebo aplikácie v mobile.

GPS link na aktivitu je povinný. Nepoužívajte preto na zaznamenanie svojej aktivity aplikácie, z ktorých nie je možné aktivity zdieľať linkom. Sú to aplikácie, ktoré umožňujú prezerať si tvoje aktivity iba v mobile a nie na webe. Medzi aplikácie, ktoré nepodporujú zdieľanie linku patria napr: Nike Run Club, Runtastic, MiFit, Google Fit, Zeopoxa, Huawei Health, Samsung Health a ďalšie. Fotka obrazovky mobilu zaslaná  emailom nemôže byť uznaná ako potvrdenie o absolvovaní trate.

Viditeľnosť aktivity na webe musíte mať nastavenú ako verejnú. Podmienkou je, aby aktivitu zaznamenalo GPS. Manuálne vytvorené aktivity sú zo súťaže vylúčené. Účastník výzvy svoj čas zapíše do výsledkovej listiny.

Tieto aplikácie: Garmin, Polar, Suunto, STRAVA podporujú skopírovanie GPS linku vášho výkonu cez ich webovú stránku, ktorý potom skopírujete do výsledkového systému.

POSTUP PRE ZADÁVANIE ČASU
Vo výsledkoch pri svojom mene kliknite na „Zadať čas“.
Zadajte svoj dátum narodenia v predpísanom formáte DD-MM-YYYY (slúži na overenie identity).
Zadajte svoj čas.
Vložte link na vašu aktivitu.
Kliknite na „Poslať“ a hotovo. Váš výkon bol zaznamenaný.

Ak vám niečo nefunguje, napíšte výsledkovému servisu cez ikonu v pravom hornom rohu.

Dôležité upozornenie k zadávaniu časov: Výsledný čas je čas od začiatku vašej aktivity až do jej úplného konca, vrátane všetkých zastavení. Tento čas zapíšte ako výsledný. Nie „moving time“, ktorý je len čistým časom v pohybe a nezaznamenáva vaše prestávky a zastavenia.

Kontrola aktivít a vyhodnocovanie výsledkov bude prebiehať priebežne.
Akákoľvek pochybnosť o nabehaných kilometroch, častého vypadnutia gps, prípadne viacero výkyvov v trase počas behu – takéto výsledky budeme považovať ihneď za neplatné a nebudeme ich prekontrolovávať.Organizátor, Agentúra 8P, si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch.
 Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, pandémie, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho zdravie alebo bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia.

Organizátor Agentúra 8P, má v pláne zorganizovať toto podujatie striktne v súlade s nariadeniami ÚVZSR. V prípade nového usmernenia hlavného hygienika SR, ovplyvňujúceho možnosť zorganizovať podujatie Mariatálsky Štvanec, budú o jeho znení a dopadoch na podujatie, informovaní všetci zaregistrovaní účastníci pomocov e-mailu.


Informácie
Registrácia –
prihlasovanie@sunbell.sk
(tento kontakt je určený výhradne na komunikáciu náležitostí spojených s registráciou)

0rganizátor - augustin@8p.sk, Radoslav Augustín 0903 707 098.

PODUJATIE SA KONÁ ZA PODPORY OBCE MARIANKA a Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

GENERÁLNY PARTNER PODUJATIA –TUI REISECENTER SLOVENSKO
Tešíme sa na Vás!