V roku 2019 bude v Karpatskom pohári 13 pretekov, pričom celkové poradie bude, tak ako v predchádzajúcich rokoch, vyhodnocované zo 6 najlepších bodových výsledkov účastníkov KP. Okrem vyhodnotenia jednotlivých

vekových kategórií KP budú ocenení aj najlepší bežec a bežkyňa v absolútnom poradí, najlepší účastník v kategórii s prepočtom výkonov pomocou koeficientov veku a pohlavia, a bežec a bežkyňa s najvyšším počtom odbehnutých pretekov zaradených do KP 2019.

 

Priebežné výsledky Karpatského pohára 2019 po 11. kole

>> Priebežné výsledky Karpatského pohára 2019

(fb: https://www.facebook.com/Karpatskypohar/posts/2751481605078375 )

>> Komentár:

- Pred nami je posledný pretek tohto ročníka Karpatského pohára, ešte stále sú možné zmeny v poradí. Viacero účastníkov má 5 pretekov a ak sa zúčastniaposledného kola, pribudnú im všetky získané body za posledný pretek KP2019. Ale rovnako si môžu zlepšiť svoje bodové výsledky tí bežci, ktorí majú 6 a viac pretekov, pokiaľ dosiahnu lepší bodový výsledok, než v doteraz 6 najlepších výsledkoch.

- Súťaž bez rozdielu kategórií (kde sú bežecké časy prepočítavané koeficientom veku a pohlavia) je stále vyrovnaná, aj keď tam sa zdá sa rysuje víťaz – za predpokladu, že si bežci na ďalších miestach nezlepšia svoj 6. najlepší bodový výsledok – čo je ešte stále možné, a tak by sme u aktuálne prvého bežca odporúčali ešte šampanské neotvárať. :) Podobné scenáre sú možné aj v jednotlivých vekových kategóriách (vyhodnocovaných podľa bodov za bežecké časy), kde si bežci na 2., 3., … miestach môžu spočítať, aký bežecký čas potrebujú v poslednom kole dosiahnuť, pokiaľ sa chcú dotiahnuť na prvého v ich vekovej kategórii – za predpokladu, že nebude zlepšený traťový rekord a v prípade, že si aj aktuálne prvý v ich kategórii nezlepší svoj 6. bodový zisk? Zložité? Ale nie… ;)

- V súťaži o najvyšší počet absolvovaných pretekov sú aj po tomto kole 4 účastníci s plným počtom (11) pretekov (3 muži a 1 žena). A tak - ako sme už uviedli pri vyhodnotení 10.kola - ak sa všetci zúčastnia aj zostávajúceho preteku, tak u mužov rozhodne o víťazovi tejto súťaže druhé kritérium a to celkový počet získaných bodov zo všetkych pretekov – kde je medzi prvým a druhým veľmi malý bodový rozdiel. A aj u žien ešte stále môže dôjsť k zmene – keďže sú 2 ženy s 10 pretekmi, ktoré by sa mohli dotiahnuť na aktuálne prvú (v prípade, že by sa ona 12. kola nezúčastnila), tak aj u žien by potom rozhodoval najvyšší počet získaných bodov.

 

>> Kategória muži - absolútne poradie:

 1. Ivaniuta Taras              1142,68 bodov
 2. Obuch Ľuboš                983,94 bodov
 3. Horník Peter                 927,57 bodov

 

>> Kategória ženy - absolútne poradie:

 1. Danečková Mária       912,77 bodov
 2. Vargová Dagmar         785,97 bodov
 3. Besedičová Ivana       750,69 bodov

 

>> Bez rozdielu kategórií - prepočet výkonu pomocou koeficientov času a pohlavia (pre vysvetlenie viď pravidlá v xlsx súbore):

 1. Ivaniuta Taras              1117,74 bodov
 2. Demovič Štefan          1097,50 bodov
 3. Obuch Ľuboš                1092,60 bodov
 4. Pavelka Ivan                 1076,93 bodov
 5. Danečková Mária       1050,42 bodov
 6. Hudeček Milan            1041,94 bodov

 

>> Súťaž o najvyšší počet absolvovaných pretekov:

Muži:

 1. Hudeček Milan            11 pretekov / 1270,94 bodov
 2. Valentovič Rastislav   11 pretekov / 1262,96 bodov
 3. Bartek Peter                 11 pretekov / 859,92 bodov
 4. Obuch Ľuboš                10 pretekov / 1591,20 bodov
 5. Országh Milan              10 pretekov / 786,44 bodov

Ženy:

 1. Valentovičová Zuzana  11 pretekov /861,20 bodov
 2. Vargová Dagmar         10 pretekov / 1218,95 bodov
 3. Krchňáková Alena      10 pretekov /693,36 bodov

 

>> Kompletné výsledky:

 

- Výsledky KP2019 po 11. kole - pdf súbor

- Výsledky KP2019 kv&p po 11. kole - pdf súbor

- Výsledky KP2019 po 11. kole - xlsx súbor

 

Preteky Karpatského pohára 2019

 

 

> 17.2.2019 - Račiansky kros zima

> 28.4.2019 - Salomon Baba-Kamzík

> 19.5.2019 - Krasňanská kúria – jar*)

> 29.6.2019 - Beh cez Hornoorešanské vŕšky (Horné Orešany)

> 10.8.2019 - Lesný Beh na Pajštún - letná edícia

> 29.8.2019 - Kros orešanskými vinohradmi (Dolné Orešany)

> 7.9.2019 - Biela stopa Run & Walk (Kremnica, Skalka)

> 19.9.2019 - Kúria Night Trail

> 28.9.2019 - Mariatálsky štvanec (Marianka)

> 12.10.2019 - Memoriál Jozefa Psotku (Tatranská Lomnica) *)

> 12.10.2019 - Beh Súľovskými skalami *)

> 26.10.2019 - Beh vinicami Bojničiek a Hlohovca

> 9.11.2019 - Lamač Stupava

*) Memorial Jozefa Psotku a Beh Súľovskými skalami budú počítané ako jedno kolo KP, môžete si vybrať jeden alebo druhý beh