GLUTENFREEAKS s.r.o.,

Karpatská 355/28

Lozorno 900 55

 

Michal Salva +421 905 560 269 michal.salva@mac.com

 

Základné Informácie:

Cieľom pretekov je zapojiť obyvateľov Lozorna a susediacich dedín do športu v prírode. Priehrada je dominantou obce Lozorna s krásnym prostredím Malých Karpát a preto sa preteky budú konať okolo priehrady v jej priľahlých lesoch so štartom a cieľom v krásnom prostredí v Abelande - gazdovská dedinka.

 

Každý s účastníkov po dobehnutí do ciela dostane pamätnú medailu. Medaile sme navrhovali v súlade s ekológiou a preto sú jedinečné a ručne vyrobené s materiálov, ktoré by inak skončili na skládke.

 

Jednotlivé preteky budú mať vlastné trofeje, navrhuje ich spolu s medailami chránená dielňa Dom Svitania v Jakubove. Trofeje budú charakterizovať jednotlivé preteky: Skala, Červený Domček a Priehrada.

Každé dieťa okrem jedlej medaily dostane aj špeciálny balíček.

 

Cieľom preteku nie je len samotný pretek ale aj strávenie času s najbližšími v prírodnom prostredí. Čas strávený v prírode nám pomáha z duševného a fyzického hľadiska, ale nás aj núti sa zamyslieť nad správaním sa k prírode, nášmu okoliu a planéte. Vytvárame bežeckú komunitu priateľov ktorá má spoločné tréningy a pomáha si pri realizovaní rôznych projektov.

 

Registrácia:
Online prihlasovanie na  VysledkovyServis.sk Prihlasovanie bude ukončené dňa 18.05.2023 o 23:59, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.
Za prihláseného sa považuje pretekár až po uhradení štartovného. 

Úhrada štartovného:
Štartovné môžete uhradiť kartou, alebo na mieste v deň pretekov. Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite.

Meranie času a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Ak si uložíte batožinu do úschovne tak štartovné číslo Vám poslúži na výdaj batožiny.

Značenie Trasy:
Všetky trasy sú riadne označené farebnými vlajkami a fáborkami. Fáborky v tvare pások sa nachádzajú na stromoch a vetvách, vlajky sú v zemi a v spadnutých stromoch zapichnuté,  cesta po ktorej sa nebeží a mohol by sa bežec pomýliť je prehradená páskou. Zákruty sú označene minimálne tromi vlajkami so smerom behu. Na trati sa nachádzajú aj dobrovoľníci, ktorí usmerňujú bežcov pri určení trasy. Celá trať však smeruje po vyznačených turistických značkách - stačí ich nasledovať.

 

Kategórie:
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia. Jednotlivé kategórie sú

 

Účastnícky limit:

Je stanovený pre CLCD 10km, CLS 17,7km a CLS 3x3,6km a to spolu 200 účastníkov.

 

SOS tel. linka:
Ak by sa vyskytol nejaký zdravotný problém na trati, alebo by ste potrebovali pomoc, volajte na tel. číslo, ktoré bude uvedené na zadnej strane štartového čísla


Zadná strana štartového čísla:
Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.
Na zadnej strane nájdete aj tel. kontakt na záchrannú službu počas podujatia.

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške:

Zaplatené štartovné sa nevracia. Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo.

Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.

 

Vyššia moc:
Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.