8. Lesný Beh na Pajštún - letná edícia 10.8.2019

9.2.2019              
11.8.2018              
10.2.2018              
12.8.2017              
11.2.2017              
13.8.2016              
8.8.2015              
14.2.2015