SILVESTROVSKÝ KROS 31.12.2019

SILVESTROVSKÝ KROS

48. ročník
Bežecká oslava Silvestra v malokarpatských lesoch Dolných Orešian
 
Organizátor: Klub rekreačných bežcov Dolné Orešany  a Obec Dolné Orešany 
 
Dátum a čas štartu: utorok 31.decembra 2019 o 11:00 hod pred futbalovým štadiónom v Dolných Orešanoch

Podmienky účasti: Dobrý zdravotný stav ,fyzická pripravenosť a minimálny vek 15 rokov. Mladších účastníkov musia sprevádzať rodičia alebo zástupcovia ich športových klubov, budú hodnotení v kategórii juniorov.

Prezentácia a šatne: Od 9:00 do 10:30 hod v Kultúrnom dome

Trasa pretekov: 6,5 km , stúpanie 220 m. Asfaltový úsek v obci + členitý lesný terén v malokarpatských lesoch. V zimnom období spravidla náročný zasnežený alebo blatistý terén, doporučujeme obuv do terénu. Trasa bude značená bielo červenými stuhami a bielymi značkami na zemi, na križovatkách budú pretekárov usmernovať organizátori.
                        
Kategórie:
Juniori 15 až 17 rokov
A - muži od 18 do 39 rokov
B - muži od 40 do 49 rokov
C - muži od 50 do 59 rokov
D - muži 60 a viac rokov
E - ženy 15 až 34 rokov
F - ženy 35 a viac rokov

Osobitne budú vyhodnotení dolnoorešanskí pretekári a pretekárky.

Účastnícky limit: 170 registrovaných bežcov s uhradeným štartovným.

Štartovné: 5 euro pri online registrácii do 29.12.2019 do 24:00 hod. 8 euro pri registrácii na mieste štartu 31.12 2019. Registrácia na štarte je možná pri nenaplnenom limite až do jeho naplnenia.
 
Prihlasovanie: Online prihlasovanie bude ukončené 29.12.2019 o 24,00, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.
 

Úhrada štartovného: Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Zaplatené štartovné sa nevracia. Do 29.12.2019 do 24h je možné zaplatené štartovné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.
V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť písomne na prihlaska@vysledkovyservis.sk najneskôr do 29.12.2019. Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. Štartový balík preberá a prehlásenie potvrdzuje už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná.

Štartové číslo: Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Meranie času a výsledky: Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

InformácieMarek Zuzčák, mob.  +421 907 037 996, mail: marek.zuzcak@gmail.com

Jaroslav Lapšanský, mob.  +421 902 957 409,  mail: lapsanskyj65@gmail.com

Upozornenie: Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, organizátor nezodpovedá za škody.