SILVESTROVSKÝ KROS 31.12.2018

 

Klub rekreačných bežcov Dolné Orešany
usporiada v spolupráci s obecným úradom v Dolných Orešanoch
47. ročník

SILVESTROVSKÉHO
KROSU
v prekrásnej zimnej scenérii malokarpatských lesov
 
Dátum, štart: 31. decembra 2018 o 11.00. hod. pred futbalovým areálom v Dolných Orešanoch (okres Trnava)

Prezentácia a šatne: Kultúrny dom v Dolných Orešanoch od 9.00 h do 10.45 h

Podmienky účasti: dobrý zdravotný stav, dobrá fyzická pripravenosť a minimálny vek 15 rokov, mladších účastníkov musia sprevádzať rodičia alebo ich zástupcovia športových klubov, hodnotení budú v kategórii juniorov.

Značenie trate: označenie trate bielo-červenými stuhami, bežcov na trati usmerňujú organizátori behu

Trať: asfaltový úsek v obci + členitý lesný terén v malokarpatských lesoch (6,5 km), ide spravidla o zasneženú a náročnú trať.
                        
Štartovné: 5 euro pri prihlásení a platbe online, 8 euro pretekári zaregistrovaní na mieste štartu.
 
Prihlasovanie: online na VysledkovyServis.sk do 30.12.2018 do 12:00h, Za riadne prihláseného sa považuje účastník až po zaplatení štartového poplatku, až potom bude uvedený v štartovej listine. Registrácia je možná aj v deň pretekov na mieste štartu.

Občerstvenie: po dobehnutí pozývame všetkých bežcov a bežkyne do kultúrneho domu na občerstvenie 

Kategórie
Juniori 15 až 17 rokov
A - muži od 18 do 39 rokov
B - muži od 40 do 49 rokov
C - muži od 50 do 59 rokov
D - muži od 60 a viac rokov
E - ženy 15 až 34 rokov
F - ženy 35 a viac rokov

osobitne budú vyhodnotení Dolnoorešanskí pretekári a pretekárky

Informácie: Marek Zuzčák 0907 037 996 , marek.zuzcak@gmail.com
Jaroslav Lapšanský 0902 957 409 lapsanskyj65@gmail.com

Upozornenie: bežci štartujú na vlastné nebezpečenstvo, organizátor nezodpovedá za škody. Doporučujeme obuv do terénu.