Ruin Run 2020

Propozície

Dátum a miesto

Sobota, 2. máj 2020

Podhradie, okres Topoľčany, Obecný úrad

 

Organizátor

Lenka Savarová, Obec Podhradie

Ročník: II.

Disciplíny:

Dlhá trať : dĺžka 14,2 km, prevýšenie 430 m

Krátka trať: dĺžka 6,7 km, prevýšenie 320 m

Detský beh: dĺžka cca 200 m v okolí OÚ

Charakter trate: Trate vedú prevažne lesnými cestami a lúkami, s krátkymi úsekmi po uliciach obce, bez obmedzenia dopravy. Prosíme bežcov o obozretnosť pri behu a rešpektovanie pravidiel cestnej premávky.

mapa 14km

mapa 6km

 

Štart: 10:00 pred obecným úradom Podhradie

Cieľ: Na mieste štartu

Prezentácia: 8:00 – 9:45, obecný úrad Podhradie

Kategórie:

14km: M, M40, Ž, Ž40

6km: M, M40, Ž, Ž40

Limit: 200 bežcov

 

Detský beh

Kategórie

Predškoláci: Deti narodené v roku 2014 a neskôr. Nemerané výsledky, možnosť bežať s rodičom

Štart: 10:10

Školáci chlapci, dievčatá: Deti narodené v roku 2013 a staršie. Merané výsledky, odmeny pre prvých troch chlapcov a dievčatá

Štart: 10:15 dievčatá, 10:20 chlapci

Štartovné pre deti: Online registrácia zdarma do 30.4.2020, registrácia na mieste 2 € pre všetky detské kategórie

Všetky kategórie odbehnú rovnakú trasu. Registrovať sa môžu deti do 15 rokov.

Medaila a sladká odmena bude pripravená pre všetky deti.

Meranie času, výsledky a spracovateľ osobných údajov
Firma SunBell s.r.o. - VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk. Výsledky budú merané pomocou vratných čipov s neoprénovou páskou, ktoré je potrebné upevniť na nohu a odovzdať hneď po dobehnutí.

 

Štartovné číslo

Každý bežec je povinný mať pripevnené štartovné číslo na viditeľnom mieste, ideálne na hrudi. Bez štartovného čísla nemusí byť váš beh zaznamenaný. Na zadnej strane štartovného čísla je priestor na vypísanie osobných údajov pre zdravotnú službu. Tieto údaje budú použité iba v prípade poskytnutia prvej pomoci.

 

Štartovné

  • 10 € pre online registrovaných bežcov so zaplateným štartovným do 15.4.2020.
  • 12 € pre online registrovaných bežcov so zaplateným štartovným do 30.4.2020. Po tomto termíne bude možné registrovať sa iba na mieste.
  • 15 € pre bežcov registrovaných na mieste, pokiaľ nebude naplnený účastnícky limit
  • Deti štartujú zdarma pri registracii online. Odporúčame registráciu vopred. Pri registrácii na mieste 2 € pre všetky detské kategórie.

Registrovať sa môžu len osoby staršie ako 15 rokov. Osoby mladšie ako 18 rokov môžu preteky absolvovať s písomným súhlasom zákonného zástupcu.

 

V cene štartovného je zahrnuté

  • Štartovné číslo
  • Pozornosti od sponzorov
  • Účastnícka medaila
  • Občerstvenie na trati a v cieli

 

Vrátenie štartovného

Zaplatené štartovné sa nevracia. Do 30.4.2020 je možné presunúť štartovné na iného pretekára. Organizátora kontaktuje vždy bežec, ktorý bol pôvodne registrovaný, a ten poskytne aj údaje náhradného bežca.

 

Občerstvovacia stanica: ovocie, voda, jontový nápoj

Občerstvenie v cieli: guláš, teplé a studené nápoje

 

Ďalšie služby

  • Úschovňa batožiny v kultúrnom dome, výdaj podľa štartovného čísla
  • WC

 

Odmeny

Prví traja bežci v každej kategórií získajú originálne trofeje a vecné ceny od sponzorov.

Víťazi budú vyhlásení po dobehnutí posledného pretekára.

 

Doprava a parkovanie

Účastníci môžu okrem individuálnej dopravy využiť autobusový spoj z Topoľčian o 8:00, s návratom  o 13:00. Zdieľaný odvoz a dovoz je možné dohodnúť si aj na facebookovej stránke behu.

Parkovanie bude možné na vyznačených miestach a v uliciach obce.

 

Pravidlá behu

Každý účastník absolvuje preteky na vlastnú zodpovednosť. Pred podujatím odporúčame absolvovať lekársku prehliadku. Organizátor nezodpovedá za škody na zdraví a majetku, súvisiace s cestou, pobytom alebo s účasťou na podujatí. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií podľa počtu prihlásených pretekárov, ako aj na zrušenie alebo preloženie podujatia v prípade extrémne nepriaznivého počasia, s ohľadom na bezpečnosť účastníkov.

 

Kontakt: Lenka Savarová, runpodhradie@gmail.com