Ruin Run 2020, selfie edition

Propozície

Dátum a miesto

Sobota, 2. máj 2020 – piatok, 8. máj 2020

Podhradie, okres Topoľčany, Obecný úrad

 

Organizátor

Lenka Savarová, Obec Podhradie

Ročník: II.

 

Typ podujatia:

Druhý ročník Ruin Run bude mať kvôli šíriacemu sa ochoreniu COVID -19 charakter samostatného behu – selfie edition. Znamená to, že každý bežec si autentickú trať so štartom a cieľom na Podhradí odbehne samostatne v čase, ktorý si sám zvolí počas stanovených 7 dní.

 

Podmienky:

 • Štart a cieľ bude na vyznačenom mieste pred obecným úradom.
 • Bežec musí súťažný beh začať najskôr v sobotu 2.5.2020 o 00:00, a ukončiť najneskôr v piatok 8.5.2020 o 24:00. V opačnom prípade nebude jeho beh zaznamenaný. Iný časový limit pre beh nie je stanovený.
 • Bežec môže odbehnúť trasu počas trvania podujatia len raz.
 • Bežec nahrá svoj beh do ľubovoľnej aplikácie, z ktorej je možné zdielať link s GPS aktivitou (garmin, strava, endomondo, ...) a link na GPS aktivitu zadá spolu so svojím časom do výsledkov na http://vysledky.vysledkovyservis.sk/results.aspx?CId=16625&RId=1110 najneskôr do 9.5.2020. Nepoužívajte na zaznamenanie svojej aktivity aplikácie z ktorých nie je možné aktivity zdieľať linkom, čo je podmienka účasti na pretekoch. Sú to aplikácie, ktoré umožňujú prezerať si vaše aktivity iba v mobile a nie na webe. Medzi takéto aplikácie patria napr: Nike Run Club, Runtastic, MiFit, Google Fit, Zeopoxa, Huawei Health a ďalšie.
  Fotka obrazovky mobilu zaslaná emailom nemôže byť uznaná ako potvrdenie o absolvovaní trate.
 • Bežec je povinný dodržiavať pri príchode, počas behu aj po ňom platné bezpečnostné pravidlá, a to najmä:
  • Absolvovať beh sám, alebo s osobou/osobami, s ktorou/ými žije v spoločnej domácnosti.
  • V prípade stretu s inou osobou dodržiavať povinný rozostup
  • Nosiť rúško alebo iné prekrytie nosa a úst všade v obci, a tiež počas behu, pokiaľ má v dohľade inú osobu
 • Registrovať sa môžu len osoby staršie ako 18 rokov. Z dôvodu sprísnenej ochrany ohrozených skupín je stanovený aj horný vekový limit – 65 rokov.

 

Disciplíny:

Dlhá trať : dĺžka 14,4 km, prevýšenie 409 m

Krátka trať: dĺžka 6,7 km, prevýšenie 285 m

 

Charakter trate: Trate vedú prevažne lesnými cestami a lúkami, s krátkymi úsekmi po uliciach obce, bez obmedzenia dopravy. Prosíme bežcov o obozretnosť pri behu a rešpektovanie pravidiel cestnej premávky.

Mapy a gpx na stiahnutie

Značenie: Trať bude počas trvania podujatia označená štandardnými aj reflexnými prvkami. Keďže ide o viacdňové podujatie, môže sa stať, že niektoré značenia budú napriek priebežným kontrolám znehodnotené alebo strhnuté. Je preto nutné dôkladné naštudovanie trasy pred behom, alebo beh s nahratým GPX súborom.

Detailný popis trate a link na harmonogram na zaznamenanie predpokladaného štartu dostane každý bežec do inštrukcií e-mailom. 

 

Kategórie:

14km: M, M40, Ž, Ž40

6km: M, M40, Ž, Ž40

Limit: 200 účastníkov

 

Pozor: Beh nemá charakter pretekov podľa pravidiel atletických súťaží IAAF. Keďže bežci nebudú mať zabezpečené počas behu rovnaké podmienky (napr. poveternostné), neuskutoční sa vyhlasovanie a oceňovanie víťazov. Mená prvých troch bežcov v každej kategórii budú po zadaní všetkých behov uverejnené na stránke www.vysledkovyservis.sk a na facebookovej stránke Ruin Run

 

Štartovné číslo

Štartovné čísla sa neprideľujú.

 

Registrácia: Prebieha iba online na stránke www.vysledkovyservis.sk do 7.5. 24:00. Presný deň a čas preteku si každý bežec zadá do tohto harmonogramu najneskôr deň pred svojím plánovaným štartom. Časy, ktoré sú už obsadené si bežci môžu pozrieť v tomto zozname.

 

Prezentácia: Najneskôr jeden deň pred plánovaným štartom si bežec v harmonograme v zdieľanom súbore zapíše čas svojho štartu, a to tak, aby rozostup medzi štartmi jednotlivých bežcov bol minimálne 15 minút. Po zaznamenaní času je bežec povinný tento čas dodržať. Pokiaľ sa bežec z akéhokoľvek dôvodu nedostaví na štart včas, môže do harmonogramu zaznamenať nový čas štartu, ale iba vtedy, ak je v harmonograme voľné miesto.

Na ten istý deň sa môže registrovať maximálne 40 účastníkov.

 

Výsledky a spracovateľ osobných údajov
Firma SunBell s.r.o. - VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke.

 

Štartovné

 • 10 €. Registruje sa iba online. Odporúčame nenechávať registráciu na poslednú chvíľu. Denný limit je 40 bežcov.

2€ z každého štartovného venujeme na dobročinný účel: Na pomoc skupinám ohrozeným koronavírusom alebo na zmiernenie dôsledkov pandémie.

 

Vrátenie štartovného

Bežci, ktorí zaplatili štartovné do 26.3.2020, majú nárok na vrátenie štartovného po odrátaní manipulačného poplatku 2 €. Budeme však veľmi radi, ak tak neurobia a vyskúšajú si s nami tento premiérový  beh.

 

Presun štartovného čísla na inú osobu
Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.

V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. V prípade, že vláda SR sprísni do termínu behu opatrenia natoľko, že beh nebude možné uskutočniť (napríklad zákaz vychádzania), odloží sa podujatie na iný termín.

 

Povinná výbava

Každý bežec je povinný mať so sebou nabitý mobilný telefón s uloženým číslom na organizátora: 0910 976 107.

V čase medzi 20:00 a 05:00 je účastník povinný bežať s čelovkou a reflexnými prvkami.

Na behu nebude z hygienických dôvodov zabezpečené občerstvenie, s výnimkou vody na občerstvovacej stanici, ktorá však vzhľadom na trvanie behu nemusí byť v každom momente dostupná. Preto odporúčame bežcom mať so sebou primerané množstvo tekutín a snack.

 

Štartovné balíčky

Každý bežec má nárok na štartovací balíček a medailu. Môže si ich vyzdvihnúť po dobehnutí vo vyhradených priestoroch určených organizátorom. Pokiaľ priestor nebude k dispozícii, bude mu balíček zaslaný poštou po skončení podujatia, alebo podľa dohody s organizátorom.

 

Vyhodnotenie

Mená prvých troch bežcov v každej kategórii budú po zadaní všetkých behov, najneskôr však 10.5.2020, uverejnené na stránke www.vysledkovyservis.sk a na facebookovej stránke Ruin Run. Keďže beh nemá charakter pretekov podľa atletických pravidiel IAAF, vyhlasovanie a oceňovanie víťazov sa neuskutoční.

 

Súťaž o najlepšiu selfie

Podujatie prebehne bez fotografa, ale s množstvom selfies. Súťaž o najlepšiu bežeckú selfie prebehne na facebooku Ruin Run a traja vybratí bežci získajú voľný štart na nasledujúci ročník Ruin Run.

 

Parkovanie

Parkovanie je možné na parkovisku pri kostole v centre obce.  

 

Bezpečnostné opatrenia a odporúčania

 • Behu sa môžu zúčastniť iba zdraví bežci (t.j.) bez príznakov ako kašeľ, teplota a podobne, bez cestovateľskej anamnézy za posledné dva týždne a bez nariadenej povinnej karantény.
 • Každý bežec absolvuje beh sám, alebo s osobou/osobami, s ktorou/ými žije v spoločnej domácnosti.
 • Urobíme maximum pre to, aby ste sa počas behu nestretli s inými bežcami. Napriek tomu takáto situácia môže nastať. V tomto prípade je potrebné dodržiavať rozostup aspoň 2 metre a vyhýbať sa priamemu kontaktu.
 • Každý bežec je povinný nosiť rúško alebo iné prekrytie nosa a úst všade v obci, a tiež počas behu, pokiaľ má v dohľade inú osobu
 • Bežcom odporúčame vypnúť si počas behu automatickú pauzu. Čas strávený v pauze bude prirátaný k celkovému času.
 • Každý účastník absolvuje beh na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nezodpovedá za škody na zdraví a majetku, súvisiace s cestou, pobytom alebo s účasťou na podujatí.
 • Účastníci majú povinnosť rešpekovať opatrenia vlády SR, aktuálne v čase konania podujatia.
 • Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií podľa počtu prihlásených bežcov, ako aj na zrušenie alebo preloženie podujatia v prípade zásahu vyššej moci, alebo s ohľadom na bezpečnosť účastníkov.

 

Čaká nás beh, ktorý si vyžaduje veľa samostatnosti a disciplínu pri dodržiavaní pravidiel. Napriek tomu si ho môžete užiť ako príjemné spestrenie týchto dní a novú skúsenosť. Prosíme vás preto, aby ste pravidlá dôsledne dodržiavali vo vlastnom záujme, aj v záujme svojej bežeckej komunity. Pri zistení porušenia pravidiel zo strany bežca, predovšetkým bezpečnostných pravidiel a pravidla samostatného behu, pristúpime (hoci neradi) k diskvalifikácii bežca a nebude mu odoslaný štartovací balíček.

 

Kontakt: Lenka Savarová, runpodhradie@gmail.com