Dátum a miesto

Sobota, 4. máj 2019

Podhradie, okres Topoľčany, Obecný úrad

Organizátor

Lenka Savarová, Obec Podhradie

Trať: dĺžka 10 km, prevýšenie 380 m

Charakter trate: Trať vedie prevažne lesnými cestami a lúkami, s krátkymi úsekmi po uliciach obce, bez obmedzenia dopravy. Prosíme bežcov o obozretnosť pri behu a rešpektovanie pravidiel cestnej premávky.

Mapa : mapa na hiking.sk

GPX trate: gpx na stiahnutie

Štart: 10:00 pred obecným úradom Podhradie

Cieľ: Na mieste štartu

Prezentácia: 8:00 – 9:45, obecný úrad Podhradie

Kategórie

Muži, ženy bez rozdielu veku.

Registrovať sa môžu len osoby s rokom narodenia 2003 a staršie. Osoby mladšie ako 18 rokov môžu preteky absolvovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý predložia počas prezentácie.

Limit: 150 bežcov

Detský beh

Štart 10:15. Bez kategórií, registrovať sa môžu deti s rokom narodenia 2004 a mladšie.

Okruh po obci, malé ocenenie bude pripravené pre všetky zaregistrované deti.

Meranie času, výsledky a spracovateľ osobných údajov
Firma SunBell s.r.o. - VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk. Výsledky budú merané pomocou vratných čipov s neoprénovou páskou, ktoré je potrebné upevniť na nohu a odovzdať hneď po dobehnutí.

Štartovné

 • 8 € pre online registrovaných bežcov so zaplateným štartovným do 14.4.2019.
 • 10 € pre online registrovaných bežcov so zaplateným štartovným do 29.4.2019 Po tomto termíne bude možné registrovať sa iba na mieste
 • 12 € pre bežcov registrovaných na mieste, pokiaľ nebude naplnený účastnícky limit
 • Deti zdarma, odporúčame registráciu vopred

Registrovať sa môžu len osoby s rokom narodenia 2003 a staršie. Osoby mladšie ako 18 rokov môžu preteky absolvovať s písomným súhlasom zákonného zástupcu.

Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartovné na iného účastníka, môžete tak urobiť písomne na prihlaska@vysledkovyservis.sk najneskôr do 2.5.2019. Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi.

V cene štartovného je zahrnuté

 • Štartovné číslo
 • Štartovací balíček
 • Účastnícka medaila
 • Občerstvenie na trati a v cieli
 • Úschovňa batožiny

Občerstvovacia stanica: ovocie, voda

Občerstvenie v cieli: guláš, teplé a studené nápoje

Ďalšie služby

 • Úschovňa batožiny v kultúrnom dome, výdaj podľa štartovného čísla
 • WC

Doprava a parkovanie

Účastníci môžu okrem individuálnej dopravy využiť autobusový spoj z Topoľčian o 8:00, s návratom o 13:00.

Parkovanie bude možné na vyznačených miestach a v uliciach obce.

Pravidlá behu

Každý účastník absolvuje preteky na vlastnú zodpovednosť. Pred podujatím odporúčame absolvovať lekársku prehliadku. Organizátor nezodpovedá za škody na zdraví a majetku, súvisiace s cestou, pobytom alebo s účasťou na podujatí. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií podľa počtu prihlásených pretekárov, ako aj na zrušenie alebo preloženie podujatia v prípade extrémne nepriaznivého počasia, s ohľadom na bezpečnosť účastníkov.

Kontakt: Lenka Savarová, runpodhradie@gmail.com