20. ročník Salomon Baba - Kamzík 28.4.2019

Tri rôzne trate, šesť pretekov, jeden spoločný cieľ

  KBK53  Kamzík - Baba - Kamzík    BK26 Baba - Kamzík    RK16 Rača - Kamzík  |  RK16 Rača - Kamzík beh so psom  

Pozývame Vás na divadlo v prírode podľa formátu Ing. Petra Doláka v ktorom účinkujú horskí bežci. Prajeme príjemnú zábavu a synchrón s vlastným biorytmom! smile
 
Organizátor:
ŠK pre Radosť v spolupráci s Cross Country Clubom Rača.
 
Usporiadateľ:
usporiadateľské služby zabezpečuje SunBell s. r. o.
 
Účastnícky limit:
      220 prihlásených pre trať KBK53
      550 prihlásených pre trať BK26
      230 prihlásených pre trať RK16
Za prihláseného sa považuje pretekár až po uhradení štartovného. 
 
Prihlasovanie:
Online na VysledkovyServis.sk. Online prihlasovanie bude ukončené 27.4.2019 o 12h, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit, sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením. Ak nezvolíte platbu kartou, príde vám email s inštrukciami k platbe (ak email nenájdete skontrolujte priečinok SPAM).
 
SOS tel. linka:
Ak by sa vyskytol nejaký zdravotný problém na trati, alebo by ste potrebovali pomoc, volajte na tel. číslo, ktoré bude uvedené na zadnej strane štartového čísla.
 
Meranie času a výsledky:
Časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. - VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk a aj na stránke horskybeh.sk. Ak zadáte v prihláške svoje tel. číslo dostanete SMS s výsledným časom a predbežným umiestnením.
 
Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať upevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Súčasťou štartového čísla je aj nevratný čip na meranie času. Bez štartového čísla na hrudi nebude Váš čas zaznamenaný. Štartové číslo je až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu organizátora neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný. 
Ak si uložíte batožinu do úschovne tak štartové číslo Vám poslúži na výdaj batožiny.
 
Zadná strana štartového čísla:
Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.
 
Benefity:
- finišérska medaila pre všetkých v cieli
- v cieli jedlo a pitný režim
- ovocie, tyčinky, sladkosti a pitný režim na občerstvovačkách
- doprava na štart na Pezinskú Babu (iba pre pretekárov)      
- doprava na štart na Kamzík      
- preprava batožiny do cieľa             
- finišerska SMS s výsledným časom (potrebné v prihláške uviesť tel. číslo)
- šatne v cieli
- úschovňa batožiny
- chladenie pre psov na štarte      
- on-line diplom (možnosť vytlačiť z výsledkov na stránke vysledkovyservis.sk)
- cieľové video (možnosť pozrieť vo výsledkoch na stránke vysledkovyservis.sk)
 
Tričko:
Na tento rok sme pripravili tričko v úplne novej grafike. Je to bavlna 160g, na denné machrovanie do mesta v štýle "dal som Babu". Cena je ľudová, tak neváhaj. Tričko je možné objednať do 9.4.2019 do 12h.

 
Pravidlá:
Každý účastník prihlásením na preteky vyhlasuje, že absolvoval lekársku prehliadku s výsledkom prehliadky "schopný absolvovať preteky". Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa pretekov. Organizátor neručí za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. 
Účastník je povinný, zlikvidovať všetok odpad ktorý sám vytvorí na trati. Porušenie tohto pravidla bude mať za následok diskvalifikáciu. Je povinnosťou umiestnených pretekárov sa zúčastniť slávnostného vyhlasovania a ceny je nutné si prevziať osobne.
Za štart účastníkov mladších ako 18 rokov, nesie zodpovednosť ich zákonný zástupca. 
 
Parkovanie:
Kapacita parkoviska na Kamzíku je značne obmedzená. Preto žiadame účastníkov aby si radšej nechali autá doma a použili na prepravu MHD. Na Kamzík premáva nová autobusová linka 144. Autobus premáva od konečnej trolejbusovej linky 203 na Kolibe a späť v 15-minútových intervaloch. 
  
Kontakt:

Prezentácia RK16 beh so psom:
25-26.4. 10:00-20:00
27.4. 10:00-13:00
RETRO Sport and Wellness v Bratislave.

28.4. na mieste štartu amfiteáter Knižkova dolina, Bratislava - Rača 8:45 - 9:20

Štart RK16 beh so psom:
amfiteáter Knižkova dolina, Bratislava - Rača o 9:30

Cieľ
spoločný cieľ pre všetky trate je na Kamzíku (410 m. n. m.)

Časový limit: 
Časový limit v cieli na Kamzíku je pre všetky trate o 15:00. 

Predpoklad dobehu víťaza RK16 beh so psom do cieľa:
prvý pretekár v cieli o 10:30

Kategórie RK16 beh so psom:
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúce dosiahnutie stanoveného veku v tomto  roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia

skratkakategóriaRK16 beh so psom
BPMmuži bez rozdielu veku
BPZženy bez rozdielu veku

Súťaž klubov a firemných tímov:
Ste najsamlepší suprový klub na Slovensku? Na trati RK16 beh so psom je vypísaná Súťaž klubov a firemných tímov. Súťaže sa zúčastnia členovia toho istého klubu resp. firmy (kolegovia z práce) bez rozdielu pohlavia, ktorí pretekajú na rovnakej dĺžke trate. Minimálny počet členov v tíme je 3. Maximálny počet nie je stanovený. Súťaž je vyhodnotená na základe priemerného času všetkých členov v tíme. Ak máte záujem o Súťaž klubov a firemných tímov, stačí ak aspoň jeden člen klubu / tímu napíše odkaz do prihlášky. Ostatných členov zaradíme automaticky. Podmienkou je, aby každý člen tímu uviedol v prihláške názov svojho klubu / tímu rovnako. Nepoužívajte skratky ale presný celý názov klubu / tímu.

Súťaž o najrýchlejšieho "Zelenáča":
Sme radi keď ľudia skúsia po prvý krát horský beh a preto podporujeme nováčikov. Ak ste doteraz nikdy nepretekali na 16km trati Baba-Kamzík, tak sa môžete zapojiť do Súťaže o najrýchlejšieho "Zelenáča". Stačí, ak v prihláške označíte, že sa chcete uchádzať o titul Najrýchlejší "Zelenáč" Baba-Kamzík.

Štartovné RK16 beh so psom:

Štartovné:platba do 28.2.2019platba do 31.3.2019platba do 24.4.2019platba 25.-28.4.2019
RK16 beh so psom16 €20 €24 €32 €

Pre výšku štartovného je rozhodujúci dátum úhrady, nie dátum prihlásenia. 
Po 22.4.2019 nám už prosím neposielajte štartovné na účet aby nám stihlo prísť ešte pred pretekmi. 
Zaplatené štartovné sa nevracia. Do 24.4.2019 do 12h je možné zaplatené štartovné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. 
V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť písomne na prihlaska@vysledkovyservis.sk najneskôr do 24.04.2019. Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. Štartový balík preberá a prehlásenie potvrdzuje už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná.

Zľavnené štartovné pre poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera:
V rámci partnerstva poskytujeme poistencom zdravotnej poisťovne Dôvera individuálne zľavu vo výške 4€.
Uplatnenie zľavy je formou označenia zdravotnej poisťovne Dôvera v registračnom formulári a vyplnením identifikačného čísla poistenca - údaj, ktorý nájdete na svojom preukaze poistenca v ľavom dolnom rohu ako IČP.

Podpora mládeže: 
Zvýhodnené štartovné v podobe 80% zľavy (platí pri platbe štartovného do 24.4.2019 pre mladé športové nádeje (ročník narodenia 2000 a mladší). V prihláške zadaj zľavový kupón "PDML80".

Úhrada štartovného:
Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite.
Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM).
Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Trať RK16 beh so psom:
dĺžka 16km, súčet prevýšení: 550m 
amfiteáter Knižkova dolina 180 m. n. m., Biely Kríž 500 m. n. M., /žltá zn./ Bystrické 420, U Slivu 310, Pekná cesta 350, červená zn. - Krásny vrch 410, Tri Duby 350, Chlmec 400, Pod Chlmcom 315, Kamzík 410 m. n. m.  Mapa trate, výškový profil a gpx.

Povrch trate:
lesný terén, miestami skalnatý chodník, prechod cez potok

Občerstvenie:
na 5. km Biely Kríž, na 11. km Pekná cesta a v cieli na Kamzíku; pre psov voda

Batožina:
Prevoz batožiny zo štartu v Rači do cieľa na Kamzíku je zabezpečený. Batožinu si označte samolepiacou tyvek páskou (prúžkom) na ktorej bude vaše štartové číslom. Pásku dostanete pri odovzdávaní batožiny. Batožinu odovzdajte do pristaveného vozidla označeného "BATOŽINA". Výdaj batožiny bude v cieli na Kamzíku v stánku označenom ako "ÚSCHOVŇA".
Ak si uložíte batožinu do úschovne tak štartové číslo Vám poslúži na výdaj batožiny.


16km beh so psom:
Tento beh sa pobeží na trati z Rače na Kamzík.  Garantom behu so psom je fi. Non-stop dogwear. Pre beh so psom je možnosť si zapožičať bežecké vybavenie - postroj, vôdzka s amortizérom a bežecký sedák. Vybavenie si treba objednať vopred cez e-mail jana@non-stopdogwear.sk. Pravidlá pre Beh so psom nájdete na stránke www.dogwear.sk
Pitný režim pre psov je zabezpečený na štarte, na občerstvovacej stanici a v cieli formou vody. Naviac, v cieli, v stánku Non-stop dogwear bude zabezpečený špeciálny pitný režim pre psov od fi. MAMUT dog nutrition a vaňa na ochladenie psov.
kontakt pre Beh so psom: Jana Mareková 0903 319 729

Beh so psom sa riadi týmito pravidlami, ktoré sú k nahliadnutiu tu.

Ceny: trofeje a vecné ceny od sponzorov.

Podmienky účasti, alebo hráme fér.
Pretekov sa môže zúčastniť iba bežec s riadne zaplateným štartovným a vlastným štartovým číslom. Nie je povolené presúvanie štartových čísel na inú osobu iným spôsobom, než aký je uvedený v týchto propozíciách. Takéto konanie bude riešené iba diskvalifikáciou a možným zákazom účasti na ďalších podujatiach. Rovnako nie je povolené štartové čísla falšovať, alebo bežať bez štartového čísla. Takýchto ľudí považujeme za "banditov" (z angl. bandits) ktorí sa snažia obohatiť na úkor ostatných bežcov a organizátora. Z týchto dôvodov nie je povolené ani sprevádzanie bežca na trati, hoci pri sprevádzaní sa nejedná o zlý úmysel. 

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.


V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Víťazi predošlých ročníkov RK16 beh so psom:

rokčas mužimužičas ženyženy
201501:25:13Štefan Šterk (1973)01:19:20Jana Marekova (1984)
201601:13:57Lukáš Družba (1987)01:19:44Jana Marekova (1984)
201701:11:08
Lukáš Fečko (1985)
01:16:14
Nikola Berčíková (1995)
201801:12:11Lukáš Fečko (1985)01:25:22Jana Marekova (1984)
2019