20. ročník Salomon Baba - Kamzík 28.4.2019

Tri rôzne trate, šesť pretekov, jeden spoločný cieľ

  KBK53  Kamzík - Baba - Kamzík    BK26 Baba - Kamzík    RK16 Rača - Kamzík  |  RK16 Rača - Kamzík beh so psom  

 
KBK53, BK26 a RK16 je súčasťou Karpatského pohára v horskom behu. Ďalšie podujatia v Karpatskom pohári v horskom behu
Pozývame Vás na divadlo v prírode podľa formátu Ing. Petra Doláka v ktorom účinkujú horskí bežci. Prajeme príjemnú zábavu a synchrón s vlastným biorytmom! smile
 
Organizátor:
ŠK pre Radosť v spolupráci s Cross Country Clubom Rača.
 
Usporiadateľ:
usporiadateľské služby zabezpečuje SunBell s. r. o.
 
Účastnícky limit:
      220 prihlásených pre trať KBK53
      550 prihlásených pre trať BK26
      230 prihlásených pre trať RK16
Za prihláseného sa považuje pretekár až po uhradení štartovného. 
 
Prihlasovanie:
Online na VysledkovyServis.sk. Online prihlasovanie bude ukončené 27.4.2019 o 12h, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit, sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením. Ak nezvolíte platbu kartou, príde vám email s inštrukciami k platbe (ak email nenájdete skontrolujte priečinok SPAM).
 
SOS tel. linka:
Ak by sa vyskytol nejaký zdravotný problém na trati, alebo by ste potrebovali pomoc, volajte na tel. číslo, ktoré bude uvedené na zadnej strane štartového čísla.
 
Meranie času a výsledky:
Časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. - VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk a aj na stránke horskybeh.sk. Ak zadáte v prihláške svoje tel. číslo dostanete SMS s výsledným časom a predbežným umiestnením.
 
Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať upevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Súčasťou štartového čísla je aj nevratný čip na meranie času. Bez štartového čísla na hrudi nebude Váš čas zaznamenaný. Štartové číslo je až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu organizátora neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi, bude diskvalifikovaný. 
Ak si uložíte batožinu do úschovne tak štartové číslo Vám poslúži na výdaj batožiny.
 
Zadná strana štartového čísla:
Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.
 
Benefity:
- finišérska medaila pre všetkých v cieli
- v cieli jedlo a pitný režim
- ovocie, tyčinky, sladkosti a pitný režim na občerstvovačkách
- doprava na štart na Pezinskú Babu (iba pre pretekárov)      
- doprava na štart na Kamzík      
- preprava batožiny do cieľa             
- finišerska SMS s výsledným časom (potrebné v prihláške uviesť tel. číslo)
- šatne v cieli
- úschovňa batožiny
- chladenie pre psov na štarte      
- on-line diplom (možnosť vytlačiť z výsledkov na stránke vysledkovyservis.sk)
- cieľové video (možnosť pozrieť vo výsledkoch na stránke vysledkovyservis.sk)
 
Tričko:
Na tento rok sme pripravili tričko v úplne novej grafike. Je to bavlna 160g, na denné machrovanie do mesta v štýle "dal som Babu". Cena je ľudová, tak neváhaj. Tričko je možné objednať do 9.4.2019 do 12h.

 
Pravidlá:
Každý účastník prihlásením na preteky vyhlasuje, že absolvoval lekársku prehliadku s výsledkom prehliadky "schopný absolvovať preteky". Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa pretekov. Organizátor neručí za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. 
Účastník je povinný, zlikvidovať všetok odpad ktorý sám vytvorí na trati. Porušenie tohto pravidla bude mať za následok diskvalifikáciu. Je povinnosťou umiestnených pretekárov sa zúčastniť slávnostného vyhlasovania a ceny je nutné si prevziať osobne.
Za štart účastníkov mladších ako 18 rokov, nesie zodpovednosť ich zákonný zástupca. 
 
Parkovanie:
Kapacita parkoviska na Kamzíku je značne obmedzená. Preto žiadame účastníkov aby si radšej nechali autá doma a použili na prepravu MHD. Na Kamzík premáva nová autobusová linka 144. Autobus premáva od konečnej trolejbusovej linky 203 na Kolibe a späť v 15-minútových intervaloch. 
  
Kontakt:

Prezentácia BK26:
25-26.4. 10:00-20:00
27.4. 10:00-13:00
RETRO Sport and Wellness v Bratislave.

28.4. na mieste štartu parkovisko Pezinská Baba 8:00 - 9:45 

Štart:
BK26: 10:15 parkovisko na Pezinskej Babe
BK26 EASY: 9:00 parkovisko na Pezinskej Babe

Cieľ
spoločný cieľ pre všetky trate je na Kamzíku (410 m. n. m.) 

Časový limit: 
Časový limit v cieli na Kamzíku je pre všwtky trate o 15:00. 

Predpoklad dobehu víťazov BK26 do cieľa:
prvý muž o 12:00, prvá žena o 12:25

Kategórie BK26:
Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúce dosiahnutie stanoveného veku v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia

skratkakategóriaročníkBK26BK26 EASY
Mmuži do 39 rokov1980 a mladší
M40muži 40 - 49 rokov1979 - 1970 
M50muži 50 - 59 rokov1969 - 1960 
M60muži 60 a viac rokov1959 a starší 
Zženy do 34 rokov1985 a mladšie
Z35ženy 35 - 49 rokov1984 – 1970
Z50ženy 50 a viac rokov1969 a staršie
EASYbez rozdielu veku a pohlavia

Kategória EASY:
Je kategória určená pre tých ktorí si ešte netrúfajú vyštartovať s bežcami a chceli by absolvovať trať BK26. Môžu celú trať prejsť krokom, alebo striedavo krokom a behom, môžu používať aj paličky. Môžu si so sebou zobrať aj štvornohého kamaráta, musia ho mať však po celý čas na vôdzke!
Kategória EASY je nesúťažná kategória. Účastníkom bude riadne odmeraný čas, avšak nebudú vyhlasované výsledky.

Súťaž klubov a firemných tímov:
Ste najsamlepší suprový klub na Slovensku? Na BK26 trati je vypísaná Súťaž klubov a firemných tímov. Súťaže sa zúčastnia členovia toho istého klubu resp. firmy (kolegovia z práce) bez rozdielu pohlavia, ktorí pretekajú na rovnakej dľžke trate. Minimálny počet členov v tíme je 3. Maximálny počet nie je stanovený. Súťaž je vyhodnotená na základe priemerného času všetkých členov v tíme. Ak máte záujem o Súťaž klubov a firemných tímov, stačí ak aspoň jeden člen klubu / tímu napíše odkaz do prihlášky. Ostatných členov zaradíme automaticky. Podmienkou je, aby každý člen tímu uviedol v prihláške názov svojho klubu / tímu rovnako. Nepoužívajte skratky ale presný celý názov klubu / tímu.

Súťaž o najrýchlejšieho "Zelenáča":
Sme radi keď ľudia skúsia po prvý krát horský beh a preto podporujeme nováčikov. Ak ste doteraz nikdy nepretekali na 26km trati Baba-Kamzík, tak sa môžete zapojiť do Súťaže o najrýchlejšieho "Zelenáča". Stačí, ak v prihláške označíte, že sa chcete uchádzať o titul Najrýchlejší "Zelenáč" Baba-Kamzík.

GOLDEN TRAIL NATIONAL SERIES
BK26 sa v premiérovom roku hrdo stáva súčasťou GOLDEN TRAIL NATIONAL SERIES. Tá vznikla s cieľom priniesť všetkým účastníkom jedinečný športový zážitok a priviesť k horskému behu nových bežeckých nadšencov. Séria si tiež dáva za cieľ maximálne podporovať a rešpektovať hodnoty, ako rovnosť, úprimnosť a transparentnosť.
Cieľom národných sérií je dať príležitosť a možnosť vyniknúť všetkým miestnym bežcom a dať im šancu vybojovať si účasť v pretekoch svetovej série a tam si zmerať svoje kvality so svetovou bežeckou špičkou.

Kategórie:
Muži a ženy bez rozdielu veku
Body:
Prvých 30 pretekárov boduje do rebríčka GTNS
Ceny:
Prví traja muži a ženy v získajú finančné odmeny vo výške: 200 – 120 – 50 EUR.
Celkový víťaz a víťazka GTNS Czech and Slovakia získajú pozvanie na účasť v troch európskych pretekoch GOLDEN TRAIL WORLD SERIES v roku 2020.

Kompletné informácie o GOLDEN TRAIL NATIONAL SERIES

Preteky zaradené do seriálu GTNS Czech and Slovakia:
Salomon Baba-Kamzík (SVK) 4.4.2019 – 26km
Czech Energy Team Perun Skymaraton (CZE) 4.5.2019 – 41km
Salomon Valašský hrb (CZ) 25.5.2019 – 30km
Poludnica Run (SVK) 1.6.2019 – 23km
Finále: Salomon Jesenický maraton (CZ) 17.8.2019 - 42km

Majstrovstvá Slovenska v horskom behu
BK26 je aj tento rok vyhlásená ako Majstrovstvá Slovenska v horskom behu 2019. Slovenský atletický zväz udelil pretekom Baba - Kamzík na 26km trati štatút Majstrovstviev SR. Takže 28.4. sa pobijú najrýchlejšie Slovenky a najrýchlejší Slováci o titul Majsterky a Majstra SR pre rok 2019 a my zistíme ktorí z nás sú tí najlepší horskí bežci.
Podmienky účasti:
1. Slovenské občianstvo
2. Členstvo v Slovenskom atletickom zväze (https://www.atletika.sk/clenska-zona/ako-sa-stat-atletom/)

Kategórie:
Muži a ženy nad 20 rokov
Ceny:
Prví traja muži a ženy v získajú medaile a titul Majster a Majsterka Slovenska pre rok 2019.

Štartovné:

Štartovné:platba do 28.2.2019platba do 31.3.2019platba do 24.4.2019platba 25.-28.4.2019
BK2619 €23 €27 €35 €
BK26 EASY19 €23 €27 €35 €

Pre výšku štartovného je rozhodujúci dátum úhrady, nie dátum prihlásenia. 
Po 22.4.2019 nám už prosím neposielajte štartovné na účet aby nám stihlo prísť ešte pred pretekmi. 
Zaplatené štartovné sa nevracia. Do 24.4.2019 do 12h je možné zaplatené štartovné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. 
V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť písomne na prihlaska@vysledkovyservis.sk najneskôr do 24.04.2019. Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. Štartový balík preberá a prehlásenie potvrdzuje už nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná.

Zľavnené štartovné pre poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera:
V rámci partnerstva poskytujeme poistencom zdravotnej poisťovne Dôvera individuálne zľavu vo výške 4€.
Uplatnenie zľavy je formou označenia zdravotnej poisťovne Dôvera v registračnom formulári a vyplnením identifikačného čísla poistenca - údaj, ktorý nájdete na svojom preukaze poistenca v ľavom dolnom rohu ako IČP.

Podpora mládeže: 
Zvýhodnené štartovné v podobe 80% zľavy (platí pri platbe štartovného do 24.4.2019 pre mladé športové nádeje (ročník narodenia 2000 a mladší). V prihláške zadaj zľavový kupón "PDML80".

Úhrada štartovného:
Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite.
Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM).
Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Trať BK26:
dĺžka: 26km, súčet prevýšení: 800m
hrebeň Malých Karpát - červená značka
Pezinská Baba 510 m. n. m., Konské Hlavy 650, sedlo Kňažný vrch 530, Somár 650, Kozí chrbát 542, Salaš 490, M Javorník 560, Biely Kríž 500,/žltá zn./ Bystrické 420, U Slivu 310, Pekná cesta 350, červená zn. - Krásny vrch 410, Tri Duby 350, Chlmec 400, Pod Chlmcom 315, Kamzík 410 m. n. m. Mapa trate, výškový profil a gpx.


Povrch trate:
lesný terén, miestami skalnatý chodník, viackrát prechod cez potok

Občerstvenie:
na 15. km Biely Kríž, na 21. km Pekná cesta a v cieli na Kamzíku

Doprava: 
Doprava na štart na Pezinskej Babe je kvôli uzávere cesty pre veľké autobusy značne komplikovaná a nákladná. Každý rok robíme všetko pre to, aby sme vás mohli pohodlne dopraviť až na štart. V polovici kopca vás však musíme preložiť do mikrobusov a vyvoziť hore. Po dvoch rokoch sme museli už pristúpiť k čiastočnému spoplatneniu tejto dopravy v sume 3€.
Doprava bude opäť zabezpečená autobusmi z Mlynských Nív do sedla Pezinská Baba. Dopravu si objednajte v prihláške. Napriek spoplatneniu je d
oprava IBA PRE ÚČASTNÍKOV PRETEKOV Salomon Baba - Kamzík.
orientačné odchody autobusov:
Mlynské Nivy 7:15 - 8:00 (autobusová zastávka "Autobusová stanica" na Páričkovej ul. pred vstupom do VÚB banky),
Posledný autobus bude naviac stáť aj na týchto zastávkach:
Račianske mýto 8:05 (zastávka MHD na Račianskej ulici v smere do Rače, stojí tam linka č. 59)
Pekná cesta, Rača 8:10 (zastávka MHD na Račianskej ulici, pri predajni automobilov, stojí tam linka č. 59)
Svätý Jur 8:25
Pezinok Radničné nám. 8:35
Autobusy budu označené nápisom Salomon Baba - Kamzík.

Batožina:
Prevoz batožiny zo štartu na Pezinskej Babe do cieľa na Kamzíku je zabezpečený. Batožinu si označte samolepiacou tyvek páskou (prúžkom) na ktorej bude vaše štartové číslo. Pásku dostanete pri odovzdávaní batožiny. Batožinu odovzdajte do pristaveného vozidla označeného "BATOŽINA".
Výdaj batožiny bude v cieli na Kamzíku v stánku označenom ako "ÚSCHOVŇA".
Ak si batožinu uložíte do úschovne, štartové číslo Vám poslúži na jej vyzdvihnutie.

Ceny
behy: trofeje a vecné ceny od sponzorov.

Podmienky účasti, alebo hráme fér.
Pretekov sa môže zúčastniť iba bežec s riadne zaplateným štartovným a vlastným štartovým číslom. Nie je povolené presúvanie štartových čísel na inú osobu iným spôsobom, než aký je uvedený v týchto propozíciách. Takéto konanie bude riešené iba diskvalifikáciou a možným zákazom účasti na ďalších podujatiach. Rovnako nie je povolené štartové čísla falšovať, alebo bežať bez štartového čísla. Takýchto ľudí považujeme za "banditov" (z angl. bandits) ktorí sa snažia obohatiť na úkor ostatných bežcov a organizátora. Z týchto dôvodov nie je povolené ani sprevádzanie bežca na trati, hoci pri sprevádzaní sa nejedná o zlý úmysel. 


Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať bežcovi/bežkyni časť štartovného.

Víťazi predošlých ročníkov BK26:

rokčas mužimužičas ženyženy
2000
2001
2002
200301:39:45Ladislav Findl (1962)01:48:47Andrea Berešová (1971)
200401:36:53Michal Chladon (1980)01:49:31Andrea Berešová (1971)
200501:33:42Eduard Králik (1973)01:45:26Andrea Berešová (1971)
200601:49:10Dušan Hlubocký02:07:13Andrea Berešová (1971)
200701:42:09Michal Kavacký (1977)02:13:03Katarína Smoleňová (1982)
200801:40:42Michal Kavacký (1977)02:02:37Andrea Berešová (1971)
200901:42:45Eduard Králik (1973)02:08:12Jela Furuczová (1971)
201001:47:35Gabriel Švajda (1984)02:18:29Natália Kasalovská (1985)
201101:44:13Imrich Magyar (1984)02:12:06Katarína Drahovská (1975)
201201:45:07Martin Guttmann (1978)02:09:39Renáta Klčová (1971)
201301:45:15Róbert Valiček (1969)02:07:11Jela Furuczová (1971)
201401:45:27Martin Guttmann (1978)02:01:58Katarína Lovrantová (1985)
201501:43:30Andrej Foltín (1983)02:00:49Katarína Lovrantová (1985)
201601:44:36Imrich Magyar (1984)01:59:50Katarína Lovrantová (1985)
201701:40:33
Andrej Paulen (1994)
01:58:12
Petra Fašungová (1990)
201801:42:03Andrej Paulen (1994)02:07:28Denisa Kušnierová (1977)
2019