20. ročník Salomon Baba - Kamzík 28.4.2019

Tri rôzne trate, šesť pretekov, jeden spoločný cieľ

  KBK53  Kamzík - Baba - Kamzík    BK26 Baba - Kamzík    RK16 Rača - Kamzík  |  RK16 Rača - Kamzík beh so psom  

GALÉRIE CROSS COUNTRY BABA-KAMZÍK