7. Lesný Beh na Pajštún - letná edícia 11.8.2018

zoznam prihlásených pretekárov