Dátum, štart:  sobota 29.6.2019, štarty od 15:35 (hlavný beh o 17:00h)
Dĺžka trate:    10300m; (detské trate 100 - 1340m)

Prihláška

Prosím vyplňte nasledujúce informácie pre prihlásenie na Beh "CEZ HORNOOREŠANSKÉ VŔŠKY".

Kategória domácich bežcov: v tejto kategórii môžu štartovať iba bežci, ktorí majú alebo mali trvalý pobyt v Horných Orešanoch. Do tejto kategórii nepatria bežci, ktorí majú v našej obci príbuzných, prípadne chodili k nám na prázdniny a pod ...
Súťaž trojčlenných družstiev bez ohľadu na vekovú kategóriu, klubovú príslušnosť a pohlavie. Je potrebné pri prihlasovaní uviesť jednotný presný názov družstva.