Devínsky Dračí Dvojboj


Devínsky Dračí Dvojboj (DDD) je kombináciou dvoch pretekov - Beh Devínkskou Kobylou (20.10.2018) zastúpeného trasou s dĺžkou 6500 m a Atrios Dračí kros (21.10.2018) s trasou dlhou 15 km.

Pre prihlásenie sa na DDD je potrebné v prihlasovacom formulári Atrios Dračieho krosu ((prihláška)) zvoliť trasu "Dračí kros 15km" a označiť voľbu "Zúčastním sa Devínskeho Dračieho Dvojboja".

Výsledný čas DDD je súčtom výsledných časov z Behu Devínskou Kobylou (trasa 6500 m) a Atrios Dračieho krosu (15 km trasa). Podmienkou pre úspešné absolvovanie DDD je teda úspešné dokončenie obidvoch pretekov.

Kategórie DDD: 1. muž a 1. žena. (Účastníci DDD budú samozrejme riadne klasifikovaní vo výsledkoch jednotlivých podujatí a aj vo výsledkoch DDD. Výsledky DDD budú vyhlásené na nedeľnom podujatí Atrios Dračí kros.)

Ceny: Putovný pohár.

Upozornenie: Organizátori nezabezpečujú pre mimomestských účastníkov DDD nocľah počas noci zo soboty na nedeľu. S výnimkou možnosti prenocovať vonku v priestore štartu Atrios Dračieho krosu ;-).