BEH DUBNÍKOM

Dátum podujatia: 9.9.2023

Miesto podujatia: Vodná nádrž Dubník I., Autocamping, Stará Turá

Začiatok podujatia: 08:00 registrácia

Prezentácia na mieste:  od 8:00 h v reštaurácii v Autocampingu Dubník I., Stará Turá (stanovište 1 = registrácia detské behy, stanovište 2 = registrácia hlavné behy, stanovište 3 = prezentácia hlavné behy)

Štart behu:

9:30h DETSKÉ BEHY (postupne za sebou od najmladších podľa nižšie uvedených vekových kategórií)

10:30h FIT BEH

11:00h DAJ 5

12:00 toRun DESIATKA

Časový limit:

FIT BEH – 30 min.

DAJ 5 – 50 min.

toRun DESIATKA – 2 hod.

 

Sociálne siete:

Facebook https://www.facebook.com/behdubnikom

Instagram https://www.instagram.com/beh_dubnikom/

 

Prihlasovanie:

Online prihlasovanie bude na stránke www.vysledkovyservis.sk a bude ukončené 07.09.2023 o 23:55 alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu, ktorý je 200 účastníkov.  Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov.
Účastníci Detských behov sa neprihlasujú online, ale iba na mieste v deň podujatia.

 

Štartové číslo:

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartové číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Zadná strana štartového čísla:

Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiu, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.

Na zadnej strane nájdete aj tel. kontakt na záchrannú službu počas podujatia.

 

Trate:

detské behy (0-15 rokov) – kapacita 100 detí

100m (0-2 rokov, vrátane 2)

200m (3-5 rokov, vrátane 5)

600m (6-9 rokov, vrátane 9)

1km (10-15 rokov, vrátane 15)

Detské behy sa nemerajú elektronickou čipovou časomierou.

 

Hlavné behy dospelí (od 16 rokov) – kapacita 200 bežcov

FIT beh

Dĺžka trate: 2,5km

Prevýšenie: 10m

Povrch: asfalt (40%), lesné cesty (60%)

Kategória: muži/ženy

 

 

DAJ 5

Dĺžka trate: 5km (2*2,5km)

Prevýšenie: 20m

Povrch: asfalt (40%), lesné cesty (60%)

Kategória: muži/ženytoRun DESIATKA

Dĺžka trate: 10km (2*5km)

Prevýšenie: 200m

Povrch: asfalt (30%), lesné cesty (70%)

Kategória: muži/ženy

 

** Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trate v prípade nepriaznivého počasia alebo v prípade ohrozenia bezpečnosti účastníkov pretekov.

Štartovné:

Detské behy = dobrovoľné štartovné

FIT Beh, DAJ5, toRun DESIATKA = 15 EUR online (20 EUR na mieste)

 

Úhrada štartovného:

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.    

 

Zaplatené štartovné sa nevracia.

 

Do 07.09.2023 do 23:55 je možné zaplatené štartovné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€.

Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.

Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo.

 

Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

 

V cene štartovného:

  • pamätné štartové číslo
  • štartovací balíček
  • občerstvenie po pretekoch
  • 2 občerstvovacie stanice(pre toRun desiatku)
  • Nápoj (pitný režim)
  • pamätná medaila pre všetkých
  • vecné ceny pre prvých 3 pretekárov v jednotlivých kategóriách, ceny pre deti.

 

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú

priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

 

WC: V priestoroch štartu a cieľa.


Parkovanie možné priamo v autocampingu. Možnosť uschovať cenné veci na mieste na lístok. Sprchy a možnosť prezliecť sa v budove blízko registrácie (v závislosti od aktuálne platných nariadení UVZ TN).

 

Zdravotná služba: K dispozícii v priestore štartu.

 

Poistenie:

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

 

Vyššia moc:

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartového poplatku, resp. jeho časti nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

Informácie o pretekoch:  Ján Kýška, 0911 481 123 

 

Preteky sa konajú v každom počasí.

 

Na registráciu prosím príďte skôr, uľahčíte tým organizáciu a plynulosť akcie.

 

Váš organizačný tím Behu Dubníkom.