BEH DUBNÍKOM

3. Ročník dobročinného behu

    .

Dátum: 21.9. 2019 (Sobota)

Miesto: Vodná nádrž Dubník 1 , Autocamping,  Stará Turá

Štart: 9:30  detské behy

10:30  FIT Beh   (2,5km)

11:00   DAJ 5    (5km)

12:00  toRun desiatka  (10km)

Prezentácia na mieste: od 8:00 h. v reštaurácii v Autocampingu Dubník 1, Stará Turá

Prihlasovanie:
Online prihlasovanie bude ukončené 19.9.2019 o 24,00, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu ktorý je 200 účastníkov.  Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov.

Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.   

Štartové číslo: 
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Dĺžka trate: detské behy: 200 m, 600 m, 1 km

hlavné behy dospelí: 2,5 km, 5km, 10 km

Vyhlásenie výsledkov: 30 min po dobehnutí posledného pretekára toRun desiatky. cca 14:00 h.

Povrch: asfalt, lesné cesty

Trať: FIT Beh: okruh 2,5 km

DAJ 5  : 2 x 2,5km okruh

Desiatka: 2 x okruh 5 km (nová trasa)

Kategória: muži, ženy

max. kapacita 200 ľudí

Organizátor:   bežecký klub toRun Stará Turá,

Štartovné: 12 eur – prihlásenie a platba vopred

15 eur na mieste

deti majú štartovné dobrovoľné       

Úhrada štartovného:
Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.     

Zaplatené štartovné sa nevracia.

Do 17.9.2019 do 24h je možné zaplatené štartovné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€.

Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. 
V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť písomne na prihlaska@vysledkovyservis.sk  najneskôr do 19.9.2019. Kontaktovať nás však musí osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená, tá oznámi aj všetky údaje o novom účastníkovi. Štartový balík preberá a prehlásenie potvrdzuje už nový účastník.

Po prevzatí štartového balíka už nie je preregistrácia možná.

 

V cene štartovného – pamätné štartovné číslo, štartovací balíček, občerstvenie po pretekoch, 2 občerstvovacie stanice, nápoj, pamätná medaila pre všetkých, vecné ceny pre prvých 3 pretekárov v jednotlivých kategóriách, ceny pre deti.

 

WC: V priestoroch štartu a cieľa.

Zdravotná služba: K dispozícii v priestore štartu.

Poistenie: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

 

Parkovanie možné priamo v autocampingu. Možnosť uschovať cenné veci na mieste na lístok .Možnosť sa prezliecť a osprchovať na v budove blízko registrácie.

Informácie o pretekoch:  Ján Kýška, 0911 481 123  

Pretek sa koná v každom počasí.

Na registráciu prosím príďte skôr, uľahčíte tým organizáciu a plynulosť akcie.

 

Váš organizačný tím Behu Dubníkom.