BEH DUBNÍKOM

7. ročník dobročinného behu

    

Dátum:         17.9. 2022 (Sobota)

Miesto:         Vodná nádrž Dubník 1, Autocamping, Stará Turá

Štart:            9:30 detské behy

10:30  FIT Beh   (2,5km)

11:00   DAJ 5    (5km)

12:00  toRun desiatka  (10km)

Prezentácia na mieste:    od 8:00 h. v reštaurácii v Autocampingu Dubník 1, Stará Turá

 

     Prihlasovanie:
Online prihlasovanie bude na stránke vysledkovyservis.sk a bude ukončené 14.9.2022 o 23:55 alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu ktorý je 200 účastníkov.  Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov.

     Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.   

 

Štartové číslo: 
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

       

    

Dĺžka trate:  detské behy: 200 m, 600 m, 1 km

                       hlavné behy dospelí: 2,5 km, 5km, 10 km

Vyhlásenie výsledkov: 30 min po dobehnutí posledného pretekára toRun desiatky.

                                        Cca 14:00 h.

Povrch:         asfalt, lesné cesty

 

Trať:              FIT Beh : okruh 2,5 km

DAJ 5  : 2 x 2,5km okruh

Desiatka: 2 x okruh 5 km, prevýšenie 200m

 

Kategória:    muži, ženy

                        max. kapacita 200 ľudí

 

Organizátor:   bežecký klub toRun Stará Turá

 

Štartovné:    15 eur – prihlásenie a platba vopred

20 eur na mieste

                        deti majú štartovné dobrovoľné

                        Štartovné je v plnej výške venované na dobročinné účely.  

 

Úhrada štartovného:
Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.     

 

Zaplatené štartovné sa nevracia.

 

Do 14.9.2022 do 23:55 je možné zaplatené štartovné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€.

Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné. 
Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo.

Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

 

V cene štartovného:
pamätné štartovné číslo, štartovací balíček, občerstvenie po pretekoch, 2 občerstvovacie stanice, nápoj, pamätná medaila pre všetkých, vecné ceny pre prvých 3 pretekárov v jednotlivých kategóriách, ceny pre deti.

 

Meranie času: Elektronická časomiera.

WC: V priestoroch štartu a cieľa.

Zdravotná služba: K dispozícii v priestore štartu.

Poistenie: 
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Zadná strana štartového čísla:
Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc.

Na zadnej strane nájdete aj tel. kontakt na záchrannú službu počas podujatia.

Opatrenia COVID-19
V súvislosti s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva žiadame všetkých pretekárov o dodržanie povinnosti a nariadení aktuálne platných v súvislosti s ochorením COVID 19.

Vyššia moc:
Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

Parkovanie možné priamo v autocampingu. Možnosť uschovať cenné veci na mieste na lístok. Možnosť sa prezliecť a osprchovať sa v budove blízko registrácie (v závislosti od aktauálne platných nariadení UVZ TN).

 

Informácie o pretekoch:  Ján Kýška, 0911 481 123  

 

Preteky sa konajú v každom počasí.

Na registráciu prosím príďte skôr, uľahčíte tým organizáciu a plynulosť akcie.

 

Váš organizačný tím Behu Dubníkom.