"4. BATHORY CROSS 2019"

nedeľa 24.11.2019

Mapa pretekov a gpx

gpx na stiahnutie

 

"Stúpania BC 2019" : " STÚPANIA :: Prevýšenie na 4.ročníku Bathory Crossu vyrobí už tradične séria štyroch výživných stúpaní. (S1-S4). Číslom "1" je označené miesto, kde sa oddelí skupina 21km od 11km. Číslo "2" je údolná občerstvovacia stanica. Opäť ju nájdete po prudkom zbehnutí zo sedla pod Plešivcom do dediny Hrachovište. Číslo "3A" a "3B" je to isté miesto a tvorí ho križovatka pod Veľkým Plešivcom. Tu je umiestnená núdzová občerstvovačka a kontrolný bod. Keby tu nebola, mnohí by to pocítili."