Karpatský pohár v horskom behu
horský beh
Cross Country Club Rača
Ing. Peter DOLÁK
Stavebnomontážne práce vo výškach, čistenie a nátery fasád,
klampiarske práce
tel. 0905 227 797
 
v xls
   
v kategóriach
   
absolútne poradie
5. Lesný Beh na Pajštún - zimná edícia 13.2.2016