SLOVENSKÝ HOROLEZECKÝ SPOLOK JAMES

M E M O R I Á L Jozefa PSOTKU XXIX . ročník
9. kolo Malokarpatského pohára v horskom behu

11.- 13. október  2013
Vysoké Tatry -  Sliezsky dom
Horský hotel pod Gerlachom

Realizátor:
HK SLÁVIA STU Bratislava
ŠK IAMES Kežmarok
Tatranská horská služba - dobrovoľný zbor V. Tatry

Partnermi  podujatia:
Mesto  Vysoké  Tatry
Sliezsky dom -  Horský hotel pod Gerlachom
PROCOM spol. s r.o.
PVS  Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.

Memoriál je venovaný pamiatke slovenských horolezcov - obetiam Mount Everestu. Jozef Psotka spolu s Ang Ritom a Zolom
Demjánom po prelezení južného piliera vystúpil 15.10.1984 na vrchol Mount Everestu. Zahynul pri zostupe z Južného sedla. Po
prelezení juhozápadnej steny Mount Everestu Boningtonovou cestou alpským spôsobom v dňoch 14.- 17.10.1988, vystúpil Jozef
Just 17.10.1988 na vrchol Mount Everestu. Pri zostupe z južného vrcholu zahynuli Dušan Becík, Peter Božík, Jaroslav Jaško a
Jozef Just.

ORGANIZAČNÝ   VÝBOR :
ČERNÍK   Ján                    
GANCARČÍK  Laco
LAUNER Vlado
MEŠTEROVÁ   Ľudka
MEŠTER Rony
NEUMANN  Milo
ŠVORC  Jaroslav
PROPOZÍCIE    XXIX.  ROČNÍKA MEMORIÁLU  JOZEFA PSOTKU
Memoriál je určený pre:
-  horolezcov
-  skialpinistov
-  horských vodcov
-  členov HS
-  horských bežcov

Pri prezentácií sa každý preukáže platným registračným preukazom.
NÁPLŃ :    I. Športová časť pozostáva z vysokohorského behu a
         horolezeckých výstupov.
      II. Spoločenská časť zahŕňa besedy a projekcie horských
          filmov a fotografií.

TERMÍN  A  MIESTO : 
11.-13.10.2013, Vysoké Tatry -  Sliezsky dom - Horský hotel pod Gerlachom
Časový program :  

Piatok 11. oktobra 2013
17.00 - 23.00    prezentácia,  v  H. h.
Rezerváciu ubytovania s raňajkami je možné si zabezpečiť priamo pri prihlásení sa na memoriál u Ing. Mešterovej (kontakt:
0905628895).
Cena ubytovania s raňajkami a vývoz/zvoz  je v cene 16,00 eur/deň - (hradia si účastníci), cena celého pobytu je 32 eur/osoba
v cene 6,00 eur je  obed , alebo večera,
Záväzne prihlásení pretekári do 15.09.2013, budú ubytovaní prednostne, vzhľadom k obmedzenej kapacite hotela
Sobota 12. októbra 2013
06.00 - 07.30           raňajky
08.15 - 08.30           výklad trate 
08.35 - 08.45           pietna spomienka
09.00                      štart pretekov
12.00 - 16.00           obed
16.00 - 18.00           vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien
18.00 - 21.00           spoločenská časť-  projekcie dokumentov z archívu Memoriálu, spomienka na Antona Dobeša a Petra
Šperku, besedy s pozvanými hosťami
21.00 - 21.30         občerstvenie       
21.30                      spoločenska časť pokračovanie, posedenie pri gitare 

Nedeľa 13. októbra 2013
Horolezecké výstupy v oblasti  Velickej doliny,
06.00 - 08.00      raňajky
Po návrate z túr, postupný odvoz ubytovaných na parkovisko do T.Polianky

PRIHLÁŠKY: Online prihlasovanie na pretek tu
Prihlasenie na ubytovanie na H.h. Sliezsky dom, prostredníctvom prihlášky, ktorou je potrebné sa prihlásiť najneskôr do
10.októbra 2013 alebo písomne na adrese Ing. Ľudmila Mešterová, Fábryho 42, 040 22 Košice, tel.: 0905 628 895,pripadne na
rony.mester@gmail.com
Ukončenie prezentácie v H.h. je v piatok 11.10.2013  o 23.00 hod., po tomto termíne budú akceptovaní v sobotu do
7.30 hod. iba účastníci vopred prihlásení a so zaplateným štartovným.

Úhradu štartovného je možné do 10.10.2013 realizovať na účet usporiadateľa :
HK Slávia STU BA, Poštová banka, číslo účtu: 20113133/6500 , variabilný symbol  je dátum narodenia. Prihlásení zahraniční
účastníci môžu vykonať úhradu hotovostne pri prezentácií.
ŠTARTOVNÉ:                                                                                                       
  
Štartovné uhradené do 15.09.2013                              25 €
Zľavnené štartovné pre členov Jamesu
uhradené do 15.09.2013                                              15 €
Jednotné štartovné pre všetkých po 15.09.2013          30 €  
V štartovnom je zabezpečené: odznak, tričko, občerstvenie počas preteku, poistenie v sobotu, obed  a večerné
občerstvenie v sobotu v H.h.Sliezsky dom pod Gerlachom.
Štartovné  pre zahraničných účastníkov musí byť zaplatené najneskôr počas prezentácie.


TRAŤ  VYSOKOHORSKÉHO BEHU :
Sliezsky dom - Poľský hrebeň - Zbojnícka chata - Priečne sedlo - Téryho chata - Zamkovského chata - Hrebienok - Sliezsky
dom.
kategórie ženy a veteráni nad 50  - skrátená trať: cez  Zbojnícku chatu na Hrebienok


ČASOVKY :
I. Sliezsky dom - Poľský hrebeň
II. Zbojnícka chata - nástup do žľabu do Priečneho sedla
III. Hrebienok - Sliezsky Dom


Preteky sa uskutočnia za každého počasia. Technická komisia zložená z riaditeľa pretekov, technika trasy, hlavného rozhodcu
a zástupcu THS - dobrovoľný zbor, rozhodne o prípadnom skrátení trasy, alebo o použití horolezeckého výstroja. Pre veteránov
nad 50 rokov a ženy sa vypúšťa druhá asovka., to znamená, že pokračujú priamo zo Zbojníckej chaty na Hrebienok, na štart
záverečnej časovky.

ZÁKLADNÉ  KATEGÓRIE :
- muži
- ženy
- veteráni do 50 rokov, ročníky  1964 - 1973
- veteráni nad 50 rokov, ročníky 1954 - 1963
- veteráni nad 60 rokov, ročník   1953 /Old Boys/
- horskí bežci muži/ženy a veteráni nad 40 rokov
Organizačný výbor po uzavretí prihlášok posúdi vytvorenie ďalších kategórii, skrátenie, resp. predĺženie limitu .
LIMIT :
Časový limit je určený pre:
- hlavnú kategóriu a horských bežcov 5 hod.,
- pre veteránov  40 - 50 rokov 5,5 hod.,
- pre veteránov nad  51 rokov a ženy na skrátenej trase 4 hod.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny trasy, limitu a kategórií .
PROTESTY :
Protesty možno podať hlavnému rozhodcovi do 30 minút po predbežnom vyhlásení výsledkov.
Zloženie odvolacej komisie:
- hlavný rozhodca - predseda
- hlavný časomerač - člen
- riaditeľ pretekov - člen
Vložné na podanie protestu je 15 € hlavnému rozhodcovi. V prípade oprávnenosti protestu sa vložné vráti.
LEKÁRSKE  ZABEZPEČENIE :
Účastníci pretekov štartujú na vlastné nebezpečie a organizátor doporučuje absolvovať lekársku prehliadku. Zdravotné
zabezpečenie bude po celej trase pretekov. V prípade potreby sú pretekári povinní navzájom si poskytnúť prvú pomoc.

DOLEŽITÉ !

Každý účastník pretekov musí mať batoh, vhodnú obuv s vibramovou podrážkou, čakan, alebo lyžiarske paličky,
vetrovku, rukavice a vhodné zimné oblečenie.
Počas preteku sú pretekári poistení na záchranné práce a domáci tiež na úraz. Upozorňujeme na nutnosť poistenia na pohyb v
horách ! (nedeľné výstupy)
Členovia Jamesu sú poistení v rámci členského poistenia.

V prípade nepriaznivého počasia, alebo sťažených podmienok na trati,  organizačný výbor v spolupráci s THS - DZ,
rozhodnú o nutnosti použiť tento výstroj na pretekoch.
Pred štartom bude predpísaný výstroj kontrolovaný u každého účastníka. Bez neho nebude žiaden účastník 
pripustený na štart .
Trasa pretekov vedie po značkovaných turistických chodníkoch, z toho dôvodu už nebude žiadne ďalšie špeciálne značenie
trasy.
Cudzia pomoc pri vynáške povinnej výstroje, skracovanie trasy, alebo vybočenie zo značkovaného chodníka, bude mať za
následok diskvalifikáciu.

ZÁVER :
Nakoľko preteky prebiehajú na území TANAP-u ku Sliezskemu domu, Horskému hotelu pod Gerlachom, je povolený len vjazd
vozidiel prevádzkovateľa. Zo záchytného parkoviska pri rampe bude 11.10. od 15.00 do 22.30 hod. zabezpečený bezplatný
vývoz ubytovaných účastníkov Memoriálu na Sliezskom dome , predpokladaný čas vývozu je potrebné oznámiť pri
zabezpečovaní  ubytovania Ľ.Mešterovej.
Pozývame všetkých priateľov, divákov z blízkeho i vzdialeného okolia na toto podujatie, ktoré
je tiež spomienkou na prvý čs. výstup 15.10.1984 na vrchol Mt.Everestu.

Tohotoročný  XXIX. ročník  Memoriálu Jozefa Psotku je zaradený medzi bodované preteky
Malokarpatského pohára v horskom behu  2013 .


Cross Country Club Rača

Cross Country Club Rača
Karpatský pohár v horskom behu