SLOVENSKÝ HOROLEZECKÝ SPOLOK JAMES

MEMORIÁL Jozefa PSOTKU XXXI . ročník
9. kolo Malokarpatského pohára v horskom behu

16.- 18. október 2015
Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica
Hotel SASANKA

Realizátor:
Športový klub IAMES Kežmarok
Horolezecký klub STU Bratislava
Šport Club Rysy Poprad
Tatranská horská služba - dobrovoľný zbor Vysoké Tatry


Memoriál je venovaný pamiatke slovenských horolezcov - obetiam Mount Everestu. Jozef Psotka spolu s Ang Ritom a Zolom
Demjánom po prelezení južného piliera vystúpil 15.10.1984 na vrchol Mount Everestu. Zahynul pri zostupe z Južného sedla.
Po prelezení juhozápadnej steny Mount Everestu Boningtonovou cestou alpským spôsobom v dňoch 14.- 17.10.1988, vystúpil
Jozef Just 17.10.1988 na vrchol Mount Everestu. Pri zostupe z južného vrcholu zahynuli Dušan Becík, Peter Božík, 
Jaroslav Jaško a Jozef Just.

ORGANIZAČNÝ   VÝBOR :
Predseda organizačného výboru:  Ladislav Gancarčík
Podpredseda organizačného výboru:  Peter Lichý
Riaditeľ pretekov:  Vlado Launer
Veliteľ trate:  Stano Holienčík
Technické zabezpečenie:  Jaro Švorc
Lekárske zabezpečenie:  THS DZ Vysoké Tatry
Občerstvenie na trase preteku:  Milan Beržinský

KONTAKT
SPORTRYSY@SPORTRYSY.SK
ladislav.gancarcik@pvpsas.sk

Miesto štartu a cieľa: Mesto Vysoké Tatry - osada Tatranská Lomnica - Hotel SASANKA
Trate:
EXTREM
Celková dĺžka trasy a prevýšenie: 36 km / cca. 2080m
Preteká sa spôsobom rally : 2 merané úseky-časovky  a časový limit na absolvovanie celej trasy.
1.časovka: Tatranská Lomnica - Poľský hrebeň 
2.časovka: Zbojnícka chata - nástup do Priečneho sedla
Povrch: Prevažne kamenistý žulový chodník ,prechody sediel zabezpečené reťazami a fix. lanami.
Popis trate: Tatranská Lomnica / po modrej tur.zn./ - Studenovodské vodopády /po zelenej/ -Reinerova útulňa rázcestie
/po červenej/ -Hrebienok -Sliezsky dom/po zelenej/ -Poľský hrebeň - Zamrznutý kotol / po modrej/ -
sedlo Prielom - Zbojnícka chata / po žltej / - Priečne sedlo - Téryho chata /po zelenej /- Zamkovského chata - Reinerova
útulňa rázcestie - Studenovodské vodopády / po modrej / - Tatranská Lomnica
Limit a stop čas: Celkový limit na absolvovanie trate EXTREM je 8 hod.
Stop časy na trati: Sliezsky dom 2 hod. 30min.,  Poľský hrebeň cieľ 1.časovky 3 hod. 15 min.  

Pretekár bude diskvalifikovaný, ak pribehne na kontrolu alebo do cieľa po stanovenom limite.
Občerstvenie: Hrebienok , Sliezsky dom , Poľský hrebeň , Zbojnícka chata , Téryho chata , Zamkovského chata.
Maximálny počet účastníkov: 200

BASIC
Celková dĺžka trasy a prevýšenie: 19 km / cca. 880m
Klasický kros so štartom a cieľom pri hoteli Sasanka v Tatranskej Lomnici.
Povrch: Lesný kamenisto hlinitý.
Popis trate: Tatranská Lomnica / po modrej tur.zn./ - Studenovodské vodopády /po zelenej/ -Reinerova útulňa rázcestie
/po červenej/ -Hrebienok /po lyžiarskej zjazdovke na modrú / - Rázcestie pod Slavkovským štítom /po   červenej / -
Hrebienok - Reinerova útulňa rázcestie / po zelenej/ - Studenovodské vodopády / po modrej / - Tatranská Lomnica    
Občerstvenie : Hrebienok .

Kategórie- vyhodnotenie:  
Pretekári na tretiach EXTRÉM a BASIC budú vyhodnotení v kategóriách:
Absolútne poradie - muži                              
Absolútne poradie - ženy
B -muži -  1975 - 1966
B - ženy -  1975-1966
C- muži -  1965 - 1956
C- ženy -  1965 - 1956
D- muži 1955 - starší
D- ženy  1955 - staršie

Časový program:
Piatok 16. októbra 2015 
17.00 - 22.00 hod. prezentácia v hoteli Sasanka v Tatranskej Lomnici

Sobota 17. októbra 2015
06.00 - 08.00 hod. - raňajky - dokončenie prezentácie
08.15 - 08.30 hod. - pietna spomienka
08.30 - 08.45 hod. - výklad trate
09.00 hod.                      štart EXTREM
09.30 hod.                      štart BASIC
11.30 hod. - 13.00 hod.- cieľ BASIC
14.00 hod. - 17.30 hod.- cieľ EXTREM
18.00 hod. - 18.30 hod. - vyhlásenie výsledkov
20.00 hod. -   spoločenská časť

Prihlasovanie - registrácia: Online prihlasovanie pre EXTREM trať končí 11.10.2015. Online prihlasovanie pre BASIC
trať končí 16.10.2015 Pre kategóriu BASIC je možné prihlásiť sa aj na mieste v deň štartu do 8.00 hod. 

Štartovné: 15,00 € je nutné uhradiť na číslo účtu : 3424284856/0200 do: 11.10.2015.
IBAN: SK47 0200 0000 0034 2428 4856                                                                                 
Variabilný symbol: registračné číslo pridelené pri elektronickej registrácií najdete ho tu
Správa pre prijímateľa : priezvisko.
Po 11.10.2015 štartovné uhradíte na mieste počas prezentácie.
V štartovnom je zabezpečené: darček, občerstvenie počas preteku, obed.
V štartovnom nie je zabezpečené poistenie do hôr na zásah HZS !

Protesty:
Protesty možno podať hlavnému rozhodcovi do 30 minút po predbežnom vyhlásení výsledkov.
Zloženie odvolacej komisie:
hlavný rozhodca - predseda
hlavný časomerač - člen
riaditeľ pretekov - člen
Vložné na podanie protestu je 15,00 € hlavnému rozhodcovi. V prípade oprávnenosti protestu sa vložné vráti.

Poistenie a lekárske zabezpečenie:
Všetci účastníci pretekov štartujú na vlastné nebezpečenstvo a organizátor doporučuje absolvovať lekársku prehliadku.
Zdravotné zabezpečenie bude po celej trase pretekov. V prípade potreby sú pretekári povinní navzájom si poskytnúť prvú
pomoc. Pretekári,ktorí nemajú poistenie do hôr na zásah  HZS, majú  možnosť sa poistiť pri prezentácií - 0,70 €/osoba.

Dôležité:
Preteky sa uskutočnia za každého počasia.
Organizátor si vyhradzuje právo trate pretekov skrátiť alebo zvoliť náhradné a vyhlásiť nutnosť použitia povinnej
výstroje na trati pretekov EXTREM.
Povinná  výstroj na trati EXTREM, ktorú môže v prípade nepriaznivých podmienok na trati organizátor vyžadovať: 
batoh,  vhodné oblečenie (vetru odolné nohavice, bunda a rukavice/, mačky alebo protišmykové retiazky .
V prípade vyhlásenia nutnosti použiť povinnú výstroj na trati EXTRÉM, bude pred štartom  výstroj kontrolovaná u každého
účastníka. Bez nej nebude žiaden účastník pripustený na štart.
Trasa pretekov vedie po značkovaných turistických chodníkoch, z toho dôvodu už nebude žiadne ďalšie špeciálne
značenie trasy.
Cudzia pomoc pri vynáške povinnej výstroje, skracovanie trasy, alebo vybočenie zo značkovaného chodníka, úmyselné
znečisťovanie - zahadzovanie odpadkov na  trase bude mať za následok diskvalifikáciu.

Ubytovanie a parkovanie: v hoteli Sasanka v Tatranskej Lomnici, je  možné zabezpečiť si ubytovanie individuálne.
Kontakt : sasanka@sasanka.sk Hotel Sasanka, Tatranská Lomnica 12 /ubytovanie  18,00 €/noc s raňajkami v
trojposteľovej izbe, hl.jedlo 5,00 € /,  Parkovanie na parkovisku pri lanovkách TMR

Záver:
Pozývame všetkých priateľov, divákov z blízkeho i ďalekého okolia na toto podujatie, ktoré je tiež spomienkou na prvý čs.
výstup 15.10.1984 na vrchol Mt. Everestu.

Tohtoročný XXXI. ročník Memoriálu Jozefa Psotku, je zaradený medzi bodované preteky Karpatského pohára v horskom
behu 2015.


Karpatský pohár v horskom behu
horský beh
Cross Country Club Rača
Ing. Peter DOLÁK
Stavebnomontážne práce vo výškach, čistenie a nátery fasád,
klampiarske práce
tel. 0905 227 797
propozície Memoriál Jozefa Psotku
Mapa a profil trate: po kliknutí sa zväčšia     mapa (13,5MB), profil (0,7MB)