horskybeh.sk na FB
Karpatský pohár na FB
Vzdialenosť:
Beh 15km - prevýšenie 520m   
Beh 5km - prevýšenie 100m

Beh so psom a Dogtrekking 15km - prevýšenie 520m
Dráčikovský beh: 35-150-250-400 a 800m (v areály a jeho okolí)

Kategórie:
Beh 15km: M, M40, M50, Z, Z40
Beh 5km: M, Z
Beh so psom & Dogtrekking 15km: M, Z
Dráčikovský beh:
Beh malých škôlkarov 35m (2015-2011)
Beh veľkých škôlkarov 150m (2010-2009)
Beh školákov 1.-3. ročník 250m: CH, D
Beh školákov 4.-6. ročník 400m: CH, D
Beh školákov 7.-9. ročník 800m: CH, D

Ceny: prvý traja v kategórii získajú trofeje (neplatí pre Behy škôlkárov)
Plus, v detských behoch získa každý, kto dobehne do cieľa medailu a detské občerstvenie

Meranie časov: čipová časomiera (neplatí pre Behy škôlkárov)

Občerstvenie na trati: Jedna občerstvovacia stanica pre 15km trať.

Štartovné:
Beh 5&15km, Beh so psom&Dogtrekking: 8€ prihlásení a zaplatení do 18.10., platba po 18.10. a na mieste 12€.
Dráčikovský beh: 2€, prihlásení a zaplatení do 18.10., platba po 18.10. a na mieste 3€.
Štartovné posielajte prosím na č.ú. 
č.ú.: 2400448356/8330, Fio banka, a.s.
SK63 8330 0000 0024 0044 8356     BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol (VS): svoj VS nájdete v zozname prihlásených
Špecifický symbol: 2310
Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko.

Štartovné obsahuje:
Beh 5&15km, Beh so psom&Dogtrekking: číslo, čip, občerstvenie na trati, teplé jedlo z grilu v cieli, finišersku sms, zdravotnú službu, občerstvenie pre psov, psie depo
Dráčikovský beh: číslo, čip, (neplatí pre Behy škôlkárov), občerstvenie v cieli, účastnícku medailu, zdravotnú službu, detský program s animátormi

Sprievodný program:
- program pre deti počas behu dospelých
  - maľovanie na chodník
  - rybačka pre najmenších
  - tvorivé dielničky
  - detský kriket
- malí účastníci sa tiež môžu vyblázniť v rámci areálu kde sú k dispozícii rôzne preliezky, šmýkačky a hojdačky.
- Dračí gril pre dospelých, z ktorého budú účastníkom nakladať naši grilmajstri
- psie depo Royal Canin pre bežcov so psom, v ktorom sa o unavených štvornohých bežcov postarajú odborníci

Pravidlá:
Každý účastník štartuje na vlastné riziko.
Účastník je povinný mať upevnené štartovné číslo na hrudi počas celej dobe preteku a pri prebehu cieľom.
Organizátor neručí za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s účasťou na pretekoch.
Účastník je povinný, zlikvidovať všetok odpad ktorý sám vytvorí na trati. Porušenie tohto pravidla bude mať za následok diskvalifikáciu.
Štartové číslo je až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa.
Štartové čísla sú bez súhlasu organizátora neprenosné.
Za štart účastníkov mladších ako 18 rokov, nesie zodpovednosť ich zákonný zástupca.
V prípade neuskutočnenia pretekov z dôvodu nepriaznivého počasia sa štartovné nevracia.
Kategória Beh so psom a Dogtrekking sa okrem týchto pravidiel riadi doplnkovými pravidlami ktoré sú k nahliadnutiu tu
4. ročník Dračí kros
nedeľa 23.10.2016

11. kolo Karpatského pohára v horskom behu
Lesný Beh pre Radosť pre deti a dospelých
mapa miesta štartu

Miesto: Voľnočasový areál pod horárňou na Peknej ceste, Bratislava-Rača

Dátum: 23.10.2016

Časový harmonogram:
8:30 začiatok prezentácie
9:15 štart Beh so psom a Dogtrekking 15km
9:20-9:50 Dráčikovský beh - detské behy
10:00 štart Beh 5&15km
10:30 vyhlásenie výsledkov Behu so psom
12:00 vyhlásenie výsledkov Beh 5&15km a Dogtrekking
www.dogwear.sk
mapa 15km trate
mapa 5km trate
profil
gpx 15km
gpx 5km
profil
behy@sk-pre-radost.sk
Kontakt: Dušan H. +421 905 253923,

Parkovanie: Na parkovisku pred areálom
zoznam prihlásených