Verejná doprava: Do Dražoviec premáva z Nitry mestská linka č.                a medzimestská doprava.

Ako sa dostať na miesto štartu: Z parkoviska pri cintoríne a z Ambrovej ul. bude vyznačená cesta na miesto štartu.

horskybeh.sk na FB
Karpatský pohár na FB
Lesný Beh pre Radosť pohorím Tríbeča

Miesto: Dražovský kostolík sv. Michala Archanjela
v Dražovciach pri Nitre

Dátum: 16.10.2016

Organizátor: o. z. ŠK pre Radosť

Čas: štart o 10:00 hod., prezentácia od 8:30 hod.
7. ročník behu ZOBORSKOU LESOSTEPOU
nedeľa 16.10.2016
Vzdialenosť:
14km - nastúpanie 499m   

9,5km - nastúpanie 325m  

Kategórie:
Beh 14km: M, M40, M50, Z, Z40
Beh 9,5km: M, Z

Ceny: prvý traja v kat., trofeje a vecné ceny

Meranie časov: Zabezpečuje SunBell, pomocou čipov (VysledkovyServis.sk)

Výsledky: Môžete sledovať live na VysledkovyServis.sk

Občerstvenie na trati: Jedna občerstvovacia stanica pre obe trate.
Pre 14km trať na 9-tom km, pre 9,5km trať na 4,5-tom km.

Štartovné: 8€ prihlásení a zaplatení do 10.10.2016, Po 10.10.2016 je štartovné 12€.
Pokyny k platbe obdržíte emailom po prihlásení v potvrdení prihlášky .

Štartovné obsahuje: číslo, prenájom čipu, pamätnú medailu, občerstvenie na trati,
jedlo v cieli, zdravotnú službu, úschovňu

Pravidlá:
Každý účastník štartuje na vlastné riziko.
Účastník je povinný mať upevnené štartovné číslo na hrudi,
aby bolo viditeľné počas celých pretekov a pri prebehu cieľom.
Organizátor neručí za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom
v súvislosti s účasťou na pretekoch.
Účastník je povinný, zlikvidovať všetok odpad ktorý sám vytvorí na trati.
Porušenie tohto pravidla bude mať za následok diskvalifikáciu.
Štartové číslo je až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa.
Štartové čísla sú bez súhlasu organizátora neprenosné.
Za štart účastníkov mladších ako 18 rokov, nesie zodpovednosť ich zákonný zástupca.
V prípade neuskutočnenia pretekov z dôvodu nepriaznivého počasia sa štartovné nevracia.
mapa 14km trate
mapa 9,5km trate
mapa kostolíka
Kontakt: Dušan H. +421 905 253923,

Parkovanie: Na parkovisku pri cintoríne (mapa), alebo na Ambrovej ulici. Pozor, parkovanie na Barohati (malé parkovisko pri vjazde ku kostolíku) bude obmedzené nakoľko tadiaľ vedie trať behu.
behy@sk-pre-radost.sk
profil
profil
gpx 14km
gpx 9,5km
Prihlasovanie:
prihláška