horskybeh.sk na FB
Karpatský pohár na FB
6. ročník Beh Zoborskou lesostepou - Behy pre Radosť
nedeľa 18.10.2015
Lesný Beh pre Radosť pohorím Tríbeča

Miesto: Dražovský kostolík sv. Michala Archanjela (mapa) v Dražovciach pri Nitre

Dátum: 18.10.2015

Čas: štart o 10:00 hod., prezentácia od 8:30 hod.

Vzdialenosť:
14km - nastúpanie 499m    mapa trate    výškový profil     gpx súradnice
9,5km - nastúpanie 325m   mapa trate    výškový profil     gpx súradnice

Kategórie:
Beh 14km: M, M40, M50, Z, Z35
Beh 9,5km: M, Z

Ceny: prvý traja v kat., medaile a vecné ceny

Meranie časov: čipová časomiera

Občerstvenie na trati: Jedna občerstvovacia stanica pre obe trate.
Pre 14km trať na 9-tom km, pre 9,5km trať na 4,5-tom km.

Štartovné: 7€ prihlásení a zaplatení do 13.10., 10€ prihlásení na mieste.
Štartovné posielajte prosím na č.ú.
č.ú.: 2400448356/8330, Fio banka, a.s.
SK63 8330 0000 0024 0044 8356     BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol (VS): svoj VS nájdete v zozname prihlásených
Špecifický symbol: 1810
Do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko.

Štartovné obsahuje: číslo, čip, občerstvenie na trati, jedlo v cieli, zdravotnú službu, úschovňu,

Prihlasovanie: tu

Pravidlá:
Každý účastník štartuje na vlastné riziko.
Účastník je povinný mať upevnené štartovné číslo na hrudi, aby bolo viditeľné pri prebehu cieľom.
Organizátor neručí za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s účasťou na pretekoch.
Účastník je povinný, zlikvidovať všetok odpad ktorý sám vytvorí na trati. Porušenie tohto pravidla bude mať za následok
diskvalifikáciu.
Štartové číslo je až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa.
Štartové čísla sú bez súhlasu organizátora neprenosné.
Reklamácia výsledkov je možná do piatich dní.
Za štart účastníkov mladších ako 18 rokov, nesie zodpovednosť ich zákonný zástupca.
V prípade neuskutočnenia pretekov z dôvodu nepriaznivého počasia sa štartovné nevracia.

Kontakt: Dušan H. +421 905 253923, behy@sk-pre-radost.sk

Parkovanie: Na parkovisku pri cintoríne (mapa), alebo na Ambrovej ulici. Pozor, parkovanie na Barohati (malé parkovisko
pri vjazde ku kostolíku) bude obmedzené nakoľko tadiaľ vedie trať behu.

Verejná doprava: Do Dražoviec premáva z Nitry mestská linka č. 2 a medzimestská doprava.

Ako sa dostať na miesto štartu: Z parkoviska pri cintoríne a z Ambrovej ul. bude vyznačená cesta na miesto štartu.