Prezentácia:      na mieste štartu do 9:30
Štartovné:        7€ - pri platbe prevodom na účet SK10 0900 0000 0050 7515 8163 do 9.2.2016 (do poznámky uviesť
meno pretekára), od 10.2.2016 a na mieste 10€.
Kategórie:        muži do 39 rokov, muži nad 39 rokov,  ženy a beh so psom (štart o 10:15). V prípade väčšieho počtu
prihlásených bežcov budú kategórie rozšírené.  (Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci rok narodenia)
Registrácia:      do 12.2.2016 registrácia tu. Po tomto termíne sa dá ešte prihlásiť na mieste štartu do 9:30
Miesto štartu:   Penzión Intenzíva (Nová 1555/66, Stupava - smer Borinka)
Trať:            od štartu cca 1km do kopca, odtiaľ 4,5km po žltej turistickej značke, oblúkom po lesnej ceste bez
značky, zbeh pod chatou Pod vrchom, tam sa trať napája na červenú turistickú značku cez Borinku, výbeh
na hrad Pajštún, v hradbách zrúcaniny otočka, napojenie na žltú turistickú značku  a zbeh do Stupavy cca
4km
Občerstvovačka: v Bornike na cca 7. km, v cieli guláš, čaj
Šatne:           možnosť prezlečenia v penzióne Intenzíva
Informácie:      0911 934 312, 0911 123 711, behstupava@gmail.com
horskybeh.sk na FB
Karpatský pohár na FB
5. Lesný Beh na Pajštún - zimná edícia 13.2.2016
Dátum, štart:  sobota 13.2.2016, 10:00 (so psom o 10:15)
Dĺžka trate:    11,5 km
Prevýšenie:     420 m
Povrch:         lesný terén