horskybeh.sk na FB
Prezentácia:      na mieste štartu do 9:30
Štartovné:        10€ - pri platbe prevodom na účet SK06 1100 0000 0029 1398 5253 do 10.8.2016 (do poznámky
uviesť meno pretekára), od 11.8.2016 a na mieste 15€. 
Kategórie:        muži do 39, do 49 rokov, nad 50, ženy do 39, nad 39, beh so psom (v prípade väčšieho počtu
prihlásených bežcov budú kategórie rozšírené). Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci rok narodenia.
Registrácia:      do 12.8.2016 Po tomto termíne sa dá ešte prihlásiť na mieste štartu do 9:30
Trať:            od štartu cca 1km do kopca, odtiaľ 4,5km po žltej turistickej značke, oblúkom po lesnej ceste bez
značky, zbeh pod chatou Pod vrchom, tam sa trať napája na červenú turistickú značku cez Borinku, výbeh na hrad
Pajštún, v hradbách zrúcaniny otočka, napojenie na žltú turistickú značku  a zbeh do Stupavy cca 4km
Miesto štartu:   penzión Intenzíva, Nová 1555/66, 900 31 Stupava (smer Borinka)
Občerstvovačka: na Pajštúne na cca 7. km, v cieli guláš, voda, ovocie
Šatne:           možnosť prezlečenia v penzióne Intenzíva
Informácie:     0911 123 711  lesnybehstupava@gmail.com
5. Lesný Beh na Pajštún - letná edícia 13.8.2016
6. kolo Karpatského pohára v horskom behu 2016
Dátum, štart:  sobota 13.8.2016, 10:00 (beh so psom 10:15)
Dĺžka trate:    11,5 km
Prevýšenie:     420 m
Povrch:         lesný terén